นิทรรศการเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ"

Event Details

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ"

Time: March 26, 2013 to April 7, 2013
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Mar 24, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

เนื่องในโอกาสครบ 150 ปี วันประสูติ ในปี พ.ศ. 2555

ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 7 เมษายน 2556 เวลา 10.00 – 21.00 น.

ณ ผนังโค้งชั้น 3 และ 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยาของไทยจากผู้คนในอดีต อันมีส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้ปัจจุบัน ทำความเข้าใจ และนำมาปรับใช้ร่วมกับความคิดวิทยาการสมัยใหม่ ให้เข้ากับพื้นฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในสังคมได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังทรงเป็นต้นแบบการวางรากฐานการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ สร้างแหล่งเรียนรู้ และเพื่อเป็นการสืบทอดพระจริยวัตรทางการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นใหม่ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ “สังเกต จด และจำ” ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ทาง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งได้รับรากฐานทางวิชาการจากแนวพระดำริและการค้นคว้าของพระองค์มาเรียนรู้และศึกษาวิจัย ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัด “นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสครบ 150 ปี วันประสูติ ในปี พ.ศ. 2555” ขึ้น โดยเล่าผ่านนิทรรศการเรื่องราวชีวประวัติผลงานการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ตลอดชีวิตของพระองค์ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เยาวชนนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้ต่อไป ตลอดจนจัดฉายภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านที่หาดูได้ยาก

นิทรรศการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 7 เมษายน 2556 บริเวณผนังโค้งชั้น 3 และ 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน และมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 17.30 น. โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณพามดา โสตถิพันธุ์ โทร.089-7390007 email : shoutrepublic@gmail.com และคุณชัยภรณ์ ลีลาภรณ์ โทร.081-6911953 email : poomjaidesign4u@gmail.com หรือ facebook.com/150th.anniversary.of.prince.damrong

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service