นิทรรศการ "การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ"

Event Details

นิทรรศการ "การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ"

Time: April 6, 2013 to April 30, 2013
Location: 9 Art Gallery / Architect Studio
City/Town: Chiangrai,Thailand
Website or Map: http://www.9artgallery.com
Phone: 053 719 110
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 11, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ "

ของ จักรกฤษ มูลอินต๊ะ / Jakkrit Moonta - in

๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ / 6 - 30 April 2013

จะมีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 19:00 น.

To be presided over by

On Saturday April 6th, 2013 at 7:00 pm.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service