นิทรรศการ "เล่าเรื่อง เมืองใหม่"

Event Details

นิทรรศการ "เล่าเรื่อง เมืองใหม่"

Time: April 2, 2013 to June 30, 2013
Location: Thailand Creative & Design Center
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: http://www.tcdc.or.th
Phone: 02 664 8448 ต่อ 213, 214
Event Type: art, exhibition, culture
Latest Activity: Jun 26, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เล่าเรื่อง เมืองใหม่

เวลา 02 เมษายน - 30 มิถุนายน 2556 | 10:30-18:00

สถานที่ TCDC เชียงใหม่


ป่าใหญ่และทิวเขาสูงในม่านหมอกอันหนาวเย็น วัดวาอารามและวิถีชีวิตอันเนิบช้า ภาพเหล่านี้มักปรากฎขึ้นในใจเมื่อเรานึกถึงเมืองเชียงใหม่ ทว่านั่นยังไม่สามารถสะท้อน “ความเป็นเชียงใหม่” ได้ทั้งหมด

เบื้องหลังต้นไม้ใหญ่ กำแพงอิฐอันเก่าแก่ และร้านรวงต่างๆ ยังมีชุมชนที่คึกคักและเต็มไปด้วยกิจกรรมแปลกใหม่คอยสร้างสีสันให้กับเมืองอย่างไม่หยุดนิ่ง เชียงใหม่จึงเป็นเมืองในฝันของหลายๆ คน แต่การยึดติดภาพแทนอันสวยงามโดยมองข้ามมิติอื่นๆ ของเมืองนั้นอาจนำไปสู่การพัฒนาที่ไม่สอดรับกับความเป็นจริง การเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้เห็นเมืองอย่างที่เป็นอยู่จริงจึงจะนำไปสู่การเติบโตที่สร้างสรรค์


นิทรรศการ “เล่าเรื่อง เมืองใหม่” เปิดอีกหนึ่งโลกทัศน์ของเชียงใหม่ในกรอบความคิดของเมืองที่ถูกขับเคลื่อนจากพื้นที่ภายใน โดยมีงานออกแบบและการจัดวางเป็นสื่อในการถ่ายทอดเพื่อนำเสนอผลการสำรวจ การเสาะหาโอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาเมืองที่ซ่อนอยู่ในย่านสำคัญต่างๆ ทั่วเมือง

มาทำความรู้จักกับคนในพื้นที่ซึ่งมีมุมมองแปลกใหม่และเลือกที่จะประกอบกิจการหรือทำกิจกรรมที่แตกต่าง สร้างชีวิตชีวาให้กับเมือง ทัศนคติที่คนเหล่านี้มีร่วมกันคือ การมองเห็นศักยภาพของพื้นที่ที่ซ่อนอยู่ อันเป็นการช่วยยกระดับเชียงใหม่ให้เติบโตในหลากหลายมิตินอกเหนือจากภาพอันเป็นที่รู้จัก ได้แก่ สี่เหลี่ยมคูเมือง ในฐานะศูนย์กลางทางวัฒนธรรม, ถนนนิมมานเหมินท์ ในฐานะจุดนิยมนัดพบสำหรับกินดื่ม และซอยวัดอุโมงค์ ซึ่งถูกมองว่าเป็นแหล่งรวมที่พักพิงของนักศึกษา แต่ย่านที่ได้ชื่อว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหล่านี้ยังมีศักยภาพใหม่ๆ ที่รอให้เราเข้าไปค้นหา

ร่วมสำรวจเมืองเชียงใหม่ในฐานะบ้านหลังที่สองของ TCDC ผ่านการศึกษาพลวัตของเมืองอันซับซ้อนและกลุ่มคนอันหลากหลาย ในขณะที่คนท้องถิ่นเองนั้นจะได้ทำความรู้จักกับเมืองของตัวเองผ่านมุมมองใหม่ๆ และได้ทบทวนความเป็นเชียงใหม่จากที่เคยชิน อันจะนำไปสู่การเปิดรับศักยภาพใหม่ของพื้นที่ในที่สุด

TCDC เชียงใหม่ เปิดให้บริการวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ สี่แยกเมืองสมุทร เลขที่ 1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เล่าเรื่อง เมืองใหม่" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service