นิทรรศการ “เล่าเรื่องผ่านความเงียบ”

Event Details

นิทรรศการ “เล่าเรื่องผ่านความเงียบ”

Time: February 21, 2013 to March 3, 2013
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Feb 6, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “เล่าเรื่องผ่านความเงียบ”

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2556

สถานที่: ชั้น L

โดย สาขาการออกแบบมัลติมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร


พิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ปฎิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันนี้ การใช้สื่อทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและความสำคัญในชีวิตของเราทุกด้าน ศาสตร์ทุกศาสตร์เชื่อมกับเทคโนโลยีและได้รับการออกแบบพัฒนาอย่างต่อเนี่อง หากแต่ในขณะเดียวกัน สื่อทางเทคโนโลยียังมีการเปิดช่องทางสำหรับผู้ด้อยโอกาสน้อยมากโดยเฉพาะด้านการสร้างผลงานศิลปะและงานออกแบบ

ทางสาขาการออกแบบมัลติมีเดีย ได้ตระหนักถึงความเป็นจริงในข้อนี้ จึงหาวิธีการเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสแสดงความสามารถในการผลิตผลงานศิลปะและการออกแบบสื่อทางเทคโนโลยีเท่าเทียมกับคนปรกติทั่วไปผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการบริการวิชาการสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โครงการนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาสาขาออกแบบมัลติมีเดียได้ปฎิบัติการร่วมกับนักเรียนผู้พิการทางการได้ยินผลิตงานศิลปะและงานออกแบบการใช้สื่อเทคโนโลยีเชื่อมกับบริบทของชุมชน

ผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์งานร่วมกันนี้ถูกสื่อผ่าน นิทรรศการ “เล่าเรื่องผ่านความเงียบ” โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวสื่อถ่ายทอด ความคิดและมุมมองจากโลกที่ไม่มีเสียง เพื่อเสนอความคิดให้เห็นว่าศิลปะและการออกแบบจากผู้ด้อยโอกาสสามารถสร้างสรรค์ได้อย่างเท่าเทียมและไม่ถูกปิดกั้นอีกต่อไปด้วยทางสื่อเทคโนโลยี ฯ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เล่าเรื่องผ่านความเงียบ” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service