นิทรรศการ "ศิลปนิพนธ์ ปริญญาโท คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "

Event Details

นิทรรศการ "ศิลปนิพนธ์ ปริญญาโท คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "

Time: January 22, 2013 to February 2, 2013
Location: Chiangmai University Art Center
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: http://www.cmumuseum.org
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jan 20, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


ศิลปนิพนธ์ ปริญญาโท สาขาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2556

เปิดนิทรรศการวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 18.00 น

ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


--

Art Thesis exhibition Graduate students in Painting

faculty of Fine Art, Chiangmai university

22 January - 2 February 2013

Opening Tuesday 22 January 2013 :06.00 pm

at the first floor back gallery, CMU Art Center

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลปนิพนธ์ ปริญญาโท คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service