นิทรรศการ "วันที่มีสติ"

Event Details

นิทรรศการ "วันที่มีสติ"

Time: December 14, 2012 to January 4, 2013
Location: Phra Nakorn Bar
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Dec 26, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการ: วันที่มีสติ

ศิลปิน: สุริยะ ฉายะเจริญ (พลเกิ้ง) http://www.facebook.com/jumpsuri

เพียงขวัญ คำหรุ่น (ขมิ้น) http://www.facebook.com/kamijn


สถานที่: ร้าน พระนคร บาร์ แอนด์ แกลเลอรี่

ระยะเวลา: เปิดงาน 19.00 น. วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555

เวลาแสดงงาน 14 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556

ตั้งแต่เวลา 18.00-01.00 น.


แนวคิด: คืนวันแห่งสติคือการเดินทางบนเส้นทางของการระลึกรู้ในชีวิตประจำวัน


สุริยะ ฉายะเจริญ สำเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 และศิลปมหาบัณฑิต (ทฤษฎีศิลป์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยทำงานทางด้าน Graphic Designer ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นนักวิจารณ์ในโครงการ Brand New 2009 เขียนวิจารณ์ศิลปะ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เพียงขวัญ คำหรุ่น สำเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยได้รับรางวัลดีเด่นศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 23 และ ครั้งที่ 24 รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28 และ ครั้งที่ 29 ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59 และได้รับคัดเลือกโครงการเยาวชน “Young Thai Artist Talent” เดินทางไปทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน และแสดงนิทรรศการ ณ นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "วันที่มีสติ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service