นิทรรศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์"

Event Details

นิทรรศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์"

Time: December 3, 2012 to February 22, 2013
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, photography, photo, painting, sculpture
Latest Activity: Dec 21, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์"

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ศิลปิน

สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดแสดงผลงานของ

ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ลักษณะงาน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย


พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.00 น.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด


ระยะเวลาที่จัดแสดง

3 ธันวาคม 2555 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556


ห้องนิทรรศการ

นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม


แนวความคิด

สืบเนื่องจากสำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการศิลปะของผู้บริหารและคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายใต้ชื่อนิทรรศการว่า “เส้นสายของผู้บริหาร : ศิลปะแห่งเหมันตฤดู ” โดยผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิทรรศการ “ปฐมการณ์แห่งมานุษย์ ”

โดย คณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาหลายครั้งแล้วนั้น และในปีนี้ ถือเป็นการสร้างความน่าสนใจยิ่งขึ้น

จึงได้รวบรวมผลงานทั้งสองนิทรรศการเข้าด้วยกัน เป็นการสร้างแนวความคิดใหม่ภายใต้ชื่อ นิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์”

อันหมายถึง ทัศน์แรก คือ ทัศนศิลป์ของผู้บริหาร ทัศน์ที่สอง คือ ทัศนศิลปิน ส่วนทัศน์ที่สาม คือ ทัศนามหาวิทยาลัย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service