นิทรรศการ "ธรรมชาติ ทิวทัศน์และบรรยากาศทะเล"

Event Details

นิทรรศการ "ธรรมชาติ ทิวทัศน์และบรรยากาศทะเล"

Time: December 14, 2012 to December 27, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Dec 21, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "ธรรมชาติ ทิวทัศน์และบรรยากาศทะเล" ( Scenery in my memory )


ศิลปิน นพดล เนตรดี (Noppadon Natdee)

ลักษณะงาน จิตรกรรมสีน้ำ


พิธีเปิดนิทรรศการ

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 18.30 น.

คุณธงชัย ล่ำซำ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน))ประธานในพิธีเปิด


ระยะเวลาที่จัดแสดง 14 - 27 ธันวาคม 2555

ห้องนิทรรศการ

ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1-2


แนวความคิด

เป็นนิทรรศการแสดงเดี่ยว ครั้งที่ 2 ........จากความประทับใจในความงามของธรรมชาติทิวทัศน์และบรรยากาศทะเล เรือ และหมู่บ้านชาวประมง ที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นและผูกพันเกิดเป็นแรงบันดาลใจและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมสีน้ำลักษณะเฉพาะตัวชุด “ธรรมชาติ ทิวทัศน์และบรรยากาศทะเล”

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ธรรมชาติ ทิวทัศน์และบรรยากาศทะเล" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service