นิทรรศการ "ตามรอย ๘๕ คำสอนของพ่อหลวง”

Event Details

นิทรรศการ "ตามรอย ๘๕ คำสอนของพ่อหลวง”

Time: December 5, 2012 to December 16, 2012
Location: Emporium Shopping Complex
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.emporiumthailand.c…
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Dec 13, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"ตามรอย ๘๕ คำสอนของพ่อหลวง”

ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ผ่านผลงานมาสเตอร์พีซของศิลปินชื่อดังในนิทรรศการ “ตามรอย ๘๕ คำสอนของพ่อหลวง"

มูลนิธิธารศิลปรักษ์จิตรกร ร่วมกับ ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จัดงาน “ตามรอย 85 คำสอนของพ่อหลวง” ตอน ๑ นิทรรศการศิลปะกับบทเพลง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ผ่านผลงานจิตรกรรมกว่า ๑๒o ชิ้น จากศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยกว่า ๙o ท่าน อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ, ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์อารี สุทธิพันธ์, อ.แนบ โสตถิพันธุ์, อ.ศุภกิจ อุตตรนคร, อ.พิชัย นิรันต์ และท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นต้น เป็นต้น นำผลงานมาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อหารายได้สมทบกองทุนรักษ์จิตรกรเพื่อช่วย เหลือศิลปินในยามเจ็บป่วย ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ แฟชั่น อเวนิว ชั้น จี และ ชั้น ๑ ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ตามรอย ๘๕ คำสอนของพ่อหลวง” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service