นิทรรศการภาพถ่าย "ความรักที่แตกต่าง"

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย "ความรักที่แตกต่าง"

Time: December 13, 2012 to January 10, 2013
Location: RMA Institute
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://rmainstitute.net
Phone: 02 663 0809
Event Type: art, exhibition, photography, photo
Latest Activity: Dec 13, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"ความรักที่แตกต่าง " นิทรรศการภาพถ่าย โดย คัทลียา จารุทวี

ที่ RMA Institute วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 18.30 น.


“มลทินและความพยายามที่จะปกปิดและรักษามันจะกลายเป็นสิ่งที่ ‘ติดตัว’ Erving Goffman


ความสันโดษบางอย่างซ่อนอยู่ในความเชื่อที่ว่าคนเราสามารถเลือกที่จะ

"ไม่รับรู้" เราสามารถตื่นขึ้นมา

แต่ปิดระบบการรับรู้ทุกส่วนแล้วเลือกสิ่งที่จะไม่รับฟังและไม่รับเห็น

กิจวัตรประจําวันง่ายๆเช่นการ

เดินไปโรงเรียนหรือร้านอาหารสุดโปรดสามารถทําให้รอยยิ้มพุดขึ้นมาจากการเห็นกระเป๋าถือรุ่นล่าสุด

ระหว่างทาง

กี่ครั้งแล้วที่ลูกสาววิ่งกลับมาจากโรงเรียนด้วยความตื่นเต้นเพื่อจะเล่าถึงกระเป๋าใบใหม่

ของเพื่อน นํ้าเสียงของเธอเปล่งออกมาด้วยความอยากได้ปนกับความอิจฉา

แต่สิ่งที่คนไม้ตระหนักถึง

คือความงดงามภายนอกอาจทําให้เราลืมหรือเพียงแค่ไม่อยากเชื่อความแท้จริงภายใน


สังคมมนุษย์ฝึกให้เรา "ป้องกัน" ตัวเราเองโดยหวังว่ามันจะทําให้เรา "เข้า"

กับสังคมนั้นๆได้ แต่สิ่งที่ ตามมาคือมันทําให้ทุกคน "เหมือน" กันหมด

ไม่มีใครกล้าแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมา ในโลกที่

วัฒนธรรมขับเคลื่อนด้วยความระวัง

ปัจจัยภายนอกเป็นส่วนสําคัญที่กลับมาทําลายทั้งร่างกายและจิตใจ ของคน

ไม่ว่าจะเป๊นหัวขโมยข้างถนนไปจนถึงความรุนแรงภายในบ้าน

การทําร้ายร่างกายและจิตใจ

รวมไปถึงคําพูดที่ร้ายกาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติไม่น้อยกว่าอุบัติเหตุบนท้องถนน

การไม่ยอมรับ ความจริงของผู้ถูกกระทําและความกลัวต่อการข่มขู่ของผู้กระทํา

ยิ่งทําให้พวกเขาหนีห่างออกจากความ สงบสุข

หลายๆครั้งคนที่กระทําผิดกลับกลายเป็นคนใกล้ตัว คนรัก

เพื่อนหรือแม้กระทั่งพ่อ-แม่ ความ

สับสนวุ่นวายในจิตใจก่อเกิดขึ้นมาควบคู่กับจิตวิญญาณที่ยอมจํานนต่อการถูกกระทํา

จากเดือนเป็นปี

จากปีเป็นสิบๆปีจิตวิญญาณที่ป่นปี้ถูกปกปิดไว้ไม่เคยให้ใครเห็น

"ความรักที่แตกต่าง" คือความทรงจํา

ภาพถ่ายเหล่านี้สื่อถึงความสามารถที่คนๆหนึ่งเปลี่ยนความไม่

มั่นคงของจิตใจไปเป็นอย่างอื่น

หลอกตัวเองให้หลงเชื่อว่านี่คือทางเดียวที่จะแสดงความรัก

ความทรงจําบังคับให้ต้องเผชิญหน้าต่อมลทินและความรับที่ทนปิดไว้

เราหวังว่าภาพความทรงจําที่เกิด

ขึ้นกับเพื่อนร่วมโลกคนนึงจะบันดาลใจทําให้คนตื่นรู้ถึงการกระทําผิดและบันดาลใจให้ผู้ถูกกระทําเปิด

เผยความจริงที่เกิดขึ้น


* คําว่า "ผู้เคราะห์ร้าย" ไม่ได้ถูกนํามาใช้ ณ ที่นี้เพราะเป็นนิยามซึ่ง

กําหนดขอบเขตของสถานะ ที่ ตายตัว


คัทลียา จารุทวี เป็นช่างภาพ อังกฤษ / ไทย

การทํางานของเธอมุ่งเน้นไปที่ความแตกต่างที่เกิดขึ้นใน สังคม

คัทลียาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์จาก University of Bristol

และ ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ ในด้านโฟโต้เจอร์นัลรีสม์ จาก University of

Westminster ที่ผ่านมาผลงานของคัทลียา ได้มีการจัดแสดงในลอนดอน กรุงเทพฯ

ย่างกุ้งและกรุง พนมเปญ นอกจากนี้เเล้วคัทลียายังเป็น นักกิจกรรมทางสังคม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย "ความรักที่แตกต่าง" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service