นิทรรศการ "ภูเขาไฟหลับบนดาววิปลาส"

Event Details

นิทรรศการ "ภูเขาไฟหลับบนดาววิปลาส"

Time: December 9, 2012 to December 23, 2012
Location: Gallery V64
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/64Gal…
Phone: 087 496 7775
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Dec 8, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "ภูเขาไฟหลับบนดาววิปลาส"


"The Sleeping Volcano On Crazy Star"


Artists: Pry , May-t (Modern Dog), Tul (Apartmentkhunpa), Happy Band, Vandal1, Underground Gu Club, Kavin boontara, Ubatsat


Date: ผลงานแสดง ตั้งแต่ ๙ - ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ / Exhibition From 9 - 23 December 2012


Time: Grand Opening 16 December 2012 at time 19:00 pm.


Place: Gallery V64, 143/19 Soi Chaeng Wattana 1 Lak Si, Bangkok 10210


Concept:

กล่าวโดยสรุปแล้วนิทรรศการ “ภูเขาไฟหลับบนดาววิปลาส” ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นวิวัฒนาการของการเดินทางของทุกสิ่งทุกอย่าง

ทางการเปลี่ยนแปลงอันต่อเนื่องอย่างไม่รู้สิ้นสุดของ “ความในใจใต้สำนึก”

ในแบบปฏิสัมพันธ์เชิงสุนทรียศาสตร์ซึ่งไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองเพียงลำพัง

เพราะเหตุผลในการดำรงอยู่ของมันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นที่ไม่อาจกำหนดกะเกณฑ์ได้เป็นการเปิดเผย(Revelation)

การปรากฏออกของสิ่งทั้งหมดที่กำลังเป็นไปในรูปของ กระแสอันไม่รู้สิ้นสุดแบบพหุภาวะ(Plurality)ของการเปลี่ยนแปลง

ภายใต้อวกาศอันไร้ขอบเขตและกาลเวลาที่เป็นอนันต์ ส่อแสดงถึงสภาพไม่รู้สิ้นสุดของ

สิ่งจำกัดอันหลากหลายนั้นเองดังคำกล่าวของศิลปินท่านหนึ่งในยุค “Impressionism” คือ Vincent Van Gogh ที่ว่า “When things are presented and the manner of presentation agreed, then things have style and quality.”

(เมื่อสิ่งนั้นถูกนำเสนอ อีกทั้งมาดแห่งการนำเสนอนั้นสมทบด้วย สิ่งนั้นย่อมพรั่งพร้อมด้วยแบบฉบับและคุณภาพ)

ในที่ที่ทุกคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันกันได้อย่างงดงาม.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ภูเขาไฟหลับบนดาววิปลาส" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service