นิทรรศการ "เส้นและสี"

Event Details

นิทรรศการ "เส้นและสี"

Time: December 6, 2012 to December 26, 2012
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.psgartgallery.su.a…
Event Type: art, exhibition, painting, drawing
Latest Activity: Dec 8, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปกรรมผลงานวาดเส้น งานจิตรกรรม และงานจิตรกรรมสื่อผสม "เส้นและสี"

โดยแสงมณี แสงบุญ และ นวภูมินทร์ ชัยชมภู


ระหว่างวันที่ 6 - 26 ธันวาคม 2555

ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 18.00 น. / หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ


พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 18:00 น.

ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร


ที่มาของนิทรรศการ

“เส้นและสี” เป็นนิทรรศการศิลปะที่แสดงเรื่องราวซึ่งมีที่มาจากสภาวะจิตและพลังแห่งความศรัทธาของแสงมณี แสงบุญ และนวภูมินทร์ ชัยชมภู ศิลปินทั้งสองมีพื้นฐานการศึกษาและประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน แสงมณี เป็นดีไซเนอร์มืออาชีพผู้มีผลงานสร้างสรรค์ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการของแฟชั่น ส่วนนวภูมินทร์เป็นทันตแพทย์ที่มีปริญญาทางด้านทัศนศิลป์ในระดับมหาบัณฑิตจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถึงแม้ว่าบุคคลทั้งสองจะมิได้เป็นศิลปินโดยอาชีพแต่ด้วยความรักในงานศิลปะ ประกอบกับพรสวรรค์และความสามารถของเขา จึงทำให้เป็นที่มาของผลงานในนิทรรศการครั้งนี้

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เส้นและสี" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service