นิทรรศการ "สยามแอพ"

Event Details

นิทรรศการ "สยามแอพ"

Time: November 29, 2012 to February 17, 2013
Location: Bangkok Art & Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, culture
Latest Activity: Dec 18, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "สยามแอพ"

ช่องทางหนึ่งเพื่อการเข้าถึงศิลปะไทย

วันที่ : 29 พฤศจิกายน - 17 กุมภาพันธ์ 2556

สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8


นิทรรศการที่เผยแพร่คุณค่าความงามและความรู้เกี่ยวกับศิลปะไทยตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน ผ่านผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่สืบสานและพัฒนาต่อยอดจากรากฐานศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยแรงบันดาลใจจากพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น กว่า 50 ชิ้น ร่วมกับการนำเสนอความงามของพุทธศิลป์ที่ปรากฏตามพุทธสถานและศิลปะพื้นบ้านที่สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตไทยผ่านศิลปะภาพถ่าย และการจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของศิลปะไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงศิลปินร่วมสมัยคนสำคัญ พร้อมกิจกรรมการสาธิตและจัดแสดงเทคนิคขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ประยุกต์จากกรรมวิธีโบราณ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สยามแอพ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service