นิทรรศการ "เชิดชูเกียรติ"

Event Details

นิทรรศการ "เชิดชูเกียรติ"

Time: November 14, 2012 to November 29, 2012
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture
Latest Activity: Nov 16, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"นิทรรศการเชิดชูเกียรติ"

รองศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ และ รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข

ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร


การเสวนาและพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555


เวลา 15.00 น.

- การเสวนา หัวข้อ “ภาควิชาประติมากรรมปัจจุบันสู่อนาคต”

ผู้เข้าร่วมเสวนา โดย อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, รองศาสตราจารย์วิชัย

สิทธิรัตน์ และรองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข

ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ และ อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์


เวลา 18.00 น.

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ (ประธานในพิธี)
(นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร)

(นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 14 – 29 พฤศจิกายน 2555)

ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 18.00 น. / หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เชิดชูเกียรติ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service