นิทรรศการ “เรียนรู้เพื่ออยู่และสู้กับ...น้ำ”

Event Details

นิทรรศการ “เรียนรู้เพื่ออยู่และสู้กับ...น้ำ”

Time: October 24, 2012 to November 23, 2012
Location: Thaibank Museum
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.thaibankmuseum.or.…
Phone: 02 544 4525-7
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Nov 11, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ธนาคารไทยพาณิชย์ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เชิญชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ “เรียนรู้เพื่ออยู่และสู้กับ...น้ำ”


ด้วยตระหนักถึงภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น วาตภัย โคลนถล่ม คลื่นยักษ์สึนามิ โดยเฉพาะ มหาอุทกภัยของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 และปัญหาจากภัยธรรมชาติต่างๆ ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น อันส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม

ธนาคารไทยพาณิชย์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จึงร่วมกันจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ “เรียนรู้เพื่ออยู่และสู้กับ...น้ำ” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงสาเหตุของสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และจากน้ำมือมนุษย์ สร้างการเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานของน้ำ องค์ประกอบของน้ำ คุณสมบัติของน้ำ รวมถึงการรณรงค์ กระตุ้นให้รู้จักการปรับตัว การร่วมมือกันบรรเทา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติให้ลดน้อยลง ตามศักยภาพขององค์กร และแต่ละบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้

ผู้เข้าชมนิทรรศการครั้งนี้จะได้รับความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในนิทรรศการประกอบด้วย ภัยธรรมชาติ ความจริงที่ต้องคำนึง กำเนิดน้ำ น้ำกับสิ่งมีชีวิต เจาะลึกคุณสมบัติของน้ำ นำเสนอสาระและ องค์ความรู้ผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัส บอร์ดนิทรรศการ พร้อมกิจกรรมเสริมการศึกษา (walk rally) และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เช่น สเปรย์หอมไล่ยุง และ ดำดิ่งลงน้ำลึก

นิทรรศการนี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2555 เว้นวันหยุดธนาคาร เวลา 09.30-16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2544-4525-7

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เรียนรู้เพื่ออยู่และสู้กับ...น้ำ” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service