นิทรรศการ “วิถีล้านนา จินตนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน“

Event Details

นิทรรศการ “วิถีล้านนา จินตนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน“

Time: November 6, 2012 to November 23, 2012
Location: CMU art center
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Phone: 053 944 805
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 7, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์

จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของนักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์

“ วิถีล้านนา จินตนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน “ (Lanna”s Path : Imagination ofrm the Past to Present)

ระหว่างวันที่ 6 – 23 พฤศจิกายน 2555

ณ ห้องแสดงนิทรรศการคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ตรงข้ามคณะเกษตรศาสตร์ มช.) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของนักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ วิถีล้านนา จินตนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน “ ระหว่างวันที่ 6 – 23 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องแสดงนิทรรศการคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตรงข้ามคณะเกษตรศาสตร์ มช.) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่จบการศึกษา อาทิ อาจารย์ศรีใจ กันทะวัง นางสาวสิริพร คืนมาเมือง นายศรัณ สุวรรณโชติ นายวุฒิพร ธูปเพ็ง และนายวิทยา พลวิฑูรย์ ได้นำผลงานศิลปะประเภท จิตรกรรม สื่อผสม และการจัดวาง จำนวน 25 ชิ้นงาน มาจัดแสดงให้ชม ใช้ชื่อชุดนี้ว่า “ วิถีล้านนา จินตนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน “

โดยชมพรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ห้องนิทรรศการคณะวิจิตรศิลป์ เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์)

เวลา 9.00 – 17.00 น.


คณะวิจิตรศิลป์ โทรศัพท์ / โทรสาร 053-944805 ผู้ส่งข่าว (ดวงใจ) 086-1900699

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “วิถีล้านนา จินตนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน“ to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service