นิทรรศการ "ก้าวที่ห้าสู่สายทางสล่าลานนา"

Event Details

นิทรรศการ "ก้าวที่ห้าสู่สายทางสล่าลานนา"

Time: October 13, 2012 to October 27, 2012
Location: Chaingmai University Art Center
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: http://www.cmumuseum.org
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Oct 24, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการผลงานจิตรกรรมของพรชัย ใจมา

โดย พรชัย ใจมา

ผลงานตั้งแต่ปี 2530 – 2555

วันที่ 13-27 ตุลาคม 2555

เปิดงานนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 เวลา 15.00-18.oo น.

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโดย คุณอินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Fifth Step to Lanna Artist Way

A Retrospective exhibition 1987 – 2012

by Pornchai Jaima


13-27 October 2012

Opening exhibition Saturday 13 October 2012

at 03.00-06.00 pm

Chaingmai University Art Center

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ก้าวที่ห้าสู่สายทางสล่าลานนา" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service