นิทรรศการศิลปะ “อิสรภาพแห่งจิตวิญญาณ”

Event Details

นิทรรศการศิลปะ “อิสรภาพแห่งจิตวิญญาณ”

Time: December 7, 2012 to February 5, 2013
Location: Nan Riverside Art Gallery
City/Town: Nan,Thailand
Website or Map: http://www.nanartgallery.com
Phone: 081 989 2912
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Oct 17, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะ “อิสรภาพแห่งจิตวิญญาณ”เป็นความตั้งใจที่เกิดจากความปรารถนาลึกๆ ของจิตใจ วินัย ปราบริปู ที่อยากแสดงออกในศิลปะ จึงตั้งแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานล่วงหน้าเป็นปี ทั้งๆที่ยังไม่มีการกำหนดว่า รูปแบบผลงาน จะออกมาลักษณะใด หากแต่ความมั่นใจและตั้งใจมั่นที่จะทำงานศิลปะซึ่งกลั่นออกมาจากใจและมั่นใจในประสบการณ์ที่ สร้างสรรค์ศิลปะตลอดชีวิต รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจและชื่นชมรูปแบบศิลปะที่หลากหลาย จนกระทั้งได้ก่อตั้งหอศิลป์ริมน่าน สนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปกรรมร่วมสมัยและทำอาคารเชิดชูเกียรติศิลปิน “หนานบัวผัน”ผู้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์และวัดหนองบัว จังหวัดน่าน ณ หอศิลป์ริมน่าน


ด้วยประสบการณ์การจัดกิจกรรมศิลปะ ณ หอศิลป์ริมน่านและความสามารถในทักษะฝีมือที่เขียนภาพ ภาพวิวทิวทัศน์ทะเล - ภูเขาและภาพคนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาผนังของวินัย ปราบริปู ทำให้เขาคุ้นเคยกับรูปแบบศิลปะที่มีองค์ประกอบความงดงามแตกต่างกัน ทำให้เขาเกิดความต้องการที่จะหนีจากการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีการกำหนดเนื้อหาสาระและรูปแบบ รวมทั้งขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ไม่เอื้อต่อการแสดงออกอย่างอิสระจึงเกิดการวางแนวทาง หัวข้อนิทรรศการศิลปะ “อิสรภาพแห่งจิตวิญญาณ”ขึ้น


ดังนั้น รูปแบบศิลปะนามธรรมจึงเป็นรูปแบบที่เอื้ออำนวยให้การแสดงความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอิสระค่อนข้างสอดคล้องกับการสร้างผลงานที่ได้แสดงตามความพึงพอใจศิลปิน ซึ่งปรากฏในสีสันที่สดใสงดงาม รวมทั้งการเลื่อนไหลของเส้นสาย รูปลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิภาณไหวพริบในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ หอศิลป์ริมน่านจึงจัดนิทรรศการนี้ขึ้น เพื่อต้อนรับผู้ชื่นชอบศิลปะในช่วงที่มีการท่องเที่ยวสูง จึงน่าสนใจอย่างยิ่ง.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หอศิลป์ริมน่าน โทร. 081-989-2912

เปิดบริการเวลา : 09.00 น. – 17.00 น .

ปิดบริการ : เฉพาะวันพุธ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ “อิสรภาพแห่งจิตวิญญาณ” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service