นิทรรศการ "วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต"

Event Details

นิทรรศการ "วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต"

Time: October 9, 2012 to October 23, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 24, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต"

ศิลปิน อลิตา จั่นฝังเพ็ชร ( Alita Junfungpetch)

หทัยรัตน์ มณีรัตน์ (Hathairat Maneerat)

จิรโรจน์ ศรียะพันธ์ (Jirarot Sriyaphan)

กิตติคุณ หมื่นพัน (Kittikun Mueanpun)

พรรณพัสสา ศิลธรรม (Phunpatsa Sinratham)

ศิลปินรับเชิญ อัครเดช ฟักอ่อน (Aukaradeth Fukorn)

ลักษณะงาน จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม

พิธีเปิดนิทรรศการ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 18.00 น.

ระยะเวลาที่จัดแสดง 9 – 23 ตุลาคม 2555

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3-4


อัครเดช ฟักอ่อน Aukaradeth Fukorn

ชื่อผลงาน "บ้าน บ้าน no.1"

เทคนิค Photo Sculpture

ขนาด 36x36x51 ซม.

แนวความคิด
เมื่อนึกถึงเมืองที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นเมืองหลวงแล้ว เรามักจะนึกถึงความเจริญต่างๆ อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารบ้านเรือน หรือตึกที่แข่งกันสูง เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องดีในการสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบที่ตามมาย่อมมี หนึ่งในนั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่าง2สังคม นั่นก็คือสังคมของเมืองกับสังคมของสลัม ซึ่งล้วนมีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง,ค่าคลองชีพ,พื้นที่ในการตั้งถิ่นฐาน ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาทางชนชั้นมาตลอด เพราะสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วมาอยู่รวมกันในพื้นที่เดียวกัน ข้าพเจ้าเล็งเห็นสภาวะการบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมทั้งสองสังคมที่มีการเอาตัวรอดโดยมีความเชื่อมโยงกัน ผ่านสถาปัตยกรรมในรูปแบบบ้านในสลัม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service