นิทรรศการ "วาทะศิลป์ พีระศรี"

Event Details

นิทรรศการ "วาทะศิลป์ พีระศรี"

Time: September 15, 2012 to October 15, 2012
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.cd.su.ac.th/
Phone: 02 221 0820
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture
Latest Activity: Sep 13, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เนื่องด้วยในวันที่ 15 กันยายน 2555 เป็นวันครบรอบ 120 ปีวันคล้ายวันเกิดของ

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้มีคุณูปการต่อ

วงการศิลปะร่วมสมัยของไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร สมาคมนักศึกษาเก่า

มหาวิทยาลัยศิลปากร และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานวันศิลป์ พีระศรี 120 ปี

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

การจัดงานประกอบด้วยการตักบาตร การวางช่อดอกไม้ การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี

2555 โดยนายเมธา บุนนาค ในหัวข้อ สถาปัตยกรรม คือ ศิลปกรรม (Visual Essay on
Architecture)การบรรยาย การเสวนา การแสดงดนตรีและการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของ

นักศึกษา การจำหน่ายของที่ระลึก และการจุดเทียนรำลึก ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์

พีระศรี นอกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงนิทรรศการศิลปะของคณะวิชาและหอศิลป์ ประกอบด้วย


- การแสดงศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 29 หัวข้อ

“วาทศิลป์ พีระศรี” ในวาระเชิดชูเกียรติ 120 ปีชาติกาลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ระหว่างวันที่ 15
กันยายน – 15 ตุลาคม 2555 ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "วาทะศิลป์ พีระศรี" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service