นิทรรศการ “วิถีชีวิต- ธรรมชาติและวัฒนธรรม”

Event Details

นิทรรศการ “วิถีชีวิต- ธรรมชาติและวัฒนธรรม”

Time: October 16, 2012 to November 25, 2012
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture
Latest Activity: Sep 20, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


วิถีชีวิต- ธรรมชาติและวัฒนธรรม

โดย ศรีใจ กันทะวัง, โอภาส ชมชื่น, สมศักดิ์ พรมจักร และอมรินทร์ กันทะวงศ์ ภัณฑารักษ์: สมพร
รอดบุญ


ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2555

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)


นิทรรศการ “วิถีชีวิต- ธรรมชาติและวัฒนธรรม” นำเสนอผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
และสื่อผสมหลากหลายรูปแบบของ 4 ศิลปิน อาทิ ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิต ธรรมชาติ และวัฒนธรรมแบบล้านนาของศรีใจ กันทะวัง ผลงานจิตรกรรมที่มีเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพันในวิถีชีวิตแบบชนบทที่เอื้ออิงกับธรรมชาติแวดล้อมของโอภาส ชมชื่น ผลงาน

ประติมากรรมจัดวางซึ่งมีที่มาจากประสบการณ์และความทรงจำวัยเยาว์ของสมศักดิ์ พรมจักร และผลงานภาพพิมพ์ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันงดงามจากภาคเหนือของอมรินทร์ กันทะวงศ์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมพร รอดบุญ ทำหน้าที่ภัณฑารักษ์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “วิถีชีวิต- ธรรมชาติและวัฒนธรรม” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service