นิทรรศการ “ปรากฏ(พิ)การณ์”

Event Details

นิทรรศการ “ปรากฏ(พิ)การณ์”

Time: October 18, 2012 to November 25, 2012
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092, 086 890 2762
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture
Latest Activity: Aug 22, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ปรากฏ(พิ)การณ์” นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบในรูปแบบกึ่งเหนือจริง (Semi-Surrealism) สื่อแสดงผ่านแนวความคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้คน การกระทำ เหตุการณ์ และสถานการณ์รอบตัวเราในสังคมปัจจุบัน ที่ถูกหล่อหลอมให้เป็นไปตามแต่กระแสแห่งแรงขับดันยั่วยุ โดยที่เราไม่มีทางรู้ชัดได้ว่าสิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้นจริง หรือมีพื้นฐานแห่งความเป็นไปจากความจริงหรือไม่


ผลงานที่ลึกซึ้งงดงามแฝงเร้นไว้ด้วยแนวความคิดเข้มข้นสร้างสรรค์โดยพรรษา พุทธรักษา ศิลปินหนุ่มและอาจารย์จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ปรากฏ(พิ)การณ์” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service