นิทรรศการ "งานปักศิลปาชีพ"

Event Details

นิทรรศการ "งานปักศิลปาชีพ"

Time: August 2, 2012 to November 13, 2012
Location: The Queen's Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.queengallery.org
Phone: 02 281 5360-1
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 12, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัด “นิทรรศการงานปักศิลปาชีพ” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

ในงานนี้ จะจัดแสดงภาพปักกว่า 200 ภาพคู่กับภาพต้นแบบที่สร้างสรรค์มาจากเนื้อเรื่องในวรรณคดี วิถีชีวิตความเป็นอยู่และธรรมชาติของไทย การนำผลงานผ้าปักที่นำมาแสดงในครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่สมาชิกปักผ้าที่เป็นชาวนาชาวไร่ทั่วประเทศ ได้ภาคภูมิใจในอาชีพเสริมที่ได้รับพระราชทานจนสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และให้มีความตั้งใจพัฒนาผลงานฝีมือตนเองให้งดงามยิ่งขึ้นโดยลำดับ

“นอกการแสดงผลงานภาพปักคู่กับภาพต้นแบบแล้ว ภายในงานที่บริเวณชั้น 5 ของหอศิลป์ฯ ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานปัก บัตรอวยพร สมุดภาพรวมเล่มวรรณคดีและธรรมชาติ ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งในวันธรรมดา และกิจกรรมพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โทร. 02 – 2815360-1”

โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2 สิงหาคมถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ในเวลา 10:00น.ถึง19:00น ทุกวันเว้นวันพุธ (วันปิดทำการของหอศิลป์ฯ)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "งานปักศิลปาชีพ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service