นิทรรศการ "ดูงาน บรรยาย ฉายหนัง ทฤษฎีศิลป์"

Event Details

นิทรรศการ "ดูงาน บรรยาย ฉายหนัง ทฤษฎีศิลป์"

Time: August 6, 2012 to August 14, 2012
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/ArtTh…
Phone: 02 225 8991,02 623 6115-22
Event Type: art, exhibition, flim, movie
Latest Activity: Aug 3, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการโดย ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูงาน

ศิลปะของศิลปินชั้นนำพร้อมคำอธิบาย บทวิเคราะห์และวิจารณ์

พบกับผลงานของ อิทธิพล ตั้งโฉลก, ทวี รัชนีกร, พินรี สัณพิทักษ์, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร,

กัญญา เจริญศุภกุล, จักกาย ศิริบุตร, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, ยุพา มหามาตร,

เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์, อิมรอน ยูนุ และนิวัฒน์ ชูทวน

บรรยาย+ฉายหนัง

ทฤษฎีศิลป์ที่โยงไปสู่ภาพยนตร์และภาพยนตร์ที่เชื่อมไปหาทฤษฎีศิลป์

(ดูโปรแกรมที่ไฟล์แนบ)


ขอเชิญร่วม

พิธีเปิดนิทรรศการ ดูงาน-บรรยาย-ฉายหนัง: ทฤษฎีศิลป์ และร่วมแสดงความยินดี

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 16.00 น.

การบรรยาย “เรื่องเก่ามาเล่าใหม่ : ศิลปะอินสตอลเลชั่น”

โดย ผศ.สมพร รอดบุญ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาทฤษฎีศิลป์


พิธีแสดงความยินดีและจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาส

อาจารย์ทวี รัชนีกร ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทฤษฎีศิลป์ และศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ

PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการจัดแสดงระหว่าง 6 - 14 สิงหาคม 2555,10.00 - 18.00 น.

หยุดวันอาทิตย์และจันทร์ที่ 13

http://www.facebook.com/ArtTheorySU

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ดูงาน บรรยาย ฉายหนัง ทฤษฎีศิลป์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service