นิทรรศการ "ภาพถ่ายโบราณสถาน"

Event Details

นิทรรศการ  "ภาพถ่ายโบราณสถาน"

Time: July 11, 2012 to September 30, 2012
Location: The National Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.finearts.go.th
Phone: 02 224 2050, 02281 2224
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Jul 19, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

กรมศิลปากร มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ

ในพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการ

"ภาพถ่ายโบราณสถาน"

ในโครงการประกวดภาพถ่ายโบราณสถานทั่วประเทศ

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดย

นางโสมสุดา ลียะวณิช

อธิบดีกรมศิลปากร

เปิดนิทรรศการ

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

นิทรรศการจัดแสดง

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ยกเว้นวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๒๐๕๐, ๐ ๒๒๘๑ ๒๒๒๔


http://www.finearts.go.th/system/files/Photo_Contest.pdf

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ภาพถ่ายโบราณสถาน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service