นิทรรศการ “อัตลักษณ์ที่ว่างเปล่า”

Event Details

นิทรรศการ “อัตลักษณ์ที่ว่างเปล่า”

Time: August 28, 2012 to September 30, 2012
Location: DOB HUALAMPHONG GALLERY
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com/
Phone: 02 422 2092,086 890 2762
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Jul 18, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “อัตลักษณ์ที่ว่างเปล่า” นำเสนอผลงานจิตรกรรมของ พัชรพงษ์มีศิลป์ ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการตั้งคำถามถึงคุณค่าและความหมายของสิ่งต่างๆที่แวดล้อมอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน ทั้งในแง่ของความจำเป็นต่อการดำรงชีพและในแง่ของการตั้งสมมติสัจจะจากอุปาทาน


โดยสื่อแสดงความรู้สึกที่ศิลปินมีต่อวัตถุต่างชนิด ในรูปแบบของสัญลักษณ์ที่สะท้อนสะเทือนถึงการตระหนักรู้และให้คุณค่ากับสิ่งนั้นๆจากจิตใต้สำนึกของศิลปิน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “อัตลักษณ์ที่ว่างเปล่า” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service