นิทรรศการ "ป่าหิมพานต์ ๒๕๕๕"

Event Details

นิทรรศการ "ป่าหิมพานต์ ๒๕๕๕"

Time: August 23, 2012 to September 23, 2012
Location: K village
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/Niwa…
Phone: 081 985 3354
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 5, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะการกุศล ศิลปาศรี ครั้งที่ ๓ "ป่าหิมพานต์ ๒๕๕๕"

เนื่องในวโรกาส ฉลองครบรอบ ๘๔ พรรษา มหาราชา แล ครบรอบ ๘๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ กลุ่มศิลปิน ศิลปาศรี

ซาบซึ้ง ในพระอัจริยภาพพระปรีชาสามารถ พระมหากรุณาธิคุณ และน้ำพระทัยทีทรงเปี่ยมล้น

ด้วยพระเมตตา จึงได้จัดทำโครงการนิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ ศิลปาศรี ครั้งที่ ๓

"ป่าหิมพานต์ ๒๕๕๕" ขึ้น โดยเป็นผลงานศิลปะ เพื่อสื่อความหมาย ถึงการอยุ่ร่วมกัน ของ

มนุษย์ ป่า พืช สัตว์ และมวลสารต่าง ๆ อย่างสันติสุข มีความอุดม สมบูรณ์ทั้งสังคม ป่าไม้
และสายน้ำ


นิทรรศการนี้ ประกอบด้วยผลงานของ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส จิตรกร และ ประติมากรชั้นนำกว่า ๘๐ ท่าน นำมาจัดแสดงและ จำหน่ายให้ กับผุ้ที่รักศิลปะ และนักสะสม ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่ง จะนำมาทำนุบำรุงศาสนสถาน การศึกษา ผู้ยากไร้ ภายใต้ความรักงานศิลปะ โดย ใช้การจัดการแบบมืออาชีพ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ป่าหิมพานต์ ๒๕๕๕" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service