นิทรรศการ "ศิลปกรรมช้างเผือก"

Event Details

นิทรรศการ "ศิลปกรรมช้างเผือก"

Time: June 14, 2012 to July 29, 2012
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture
Latest Activity: Jul 5, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "ศิลปกรรมช้างเผือก" หัวข้อ "พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย"


จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2555

ห้องนิทรรศการชั้น 7

ผู้จัด : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ภายใต้หัวข้อ “พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย”ชิงเงินรางวัล มูลค่า 2,400,000 บาท ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้างและได้แสดงออกถึงศักยภาพทางศิลปะในรูปแบบ Realistic (เชิงเหมือนจริง) และ Figurative Art (เชิงสัญลักษณ์) โดยดึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงศิลปะ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในการอนุรักษ์งานด้านศิลปะของไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจึงได้กำหนดเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นมูลค่า 2,400,000 บาท


โดยผู้พิชิตรางวัลช้างเผือก พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาทคือ นายชัยรัตน์ แสงทอง ชื่อผลงาน “พรุ่งนี้” นอกจากนี้ ไทยเบฟยังแบ่งรางวัลแต่ละระดับ ดังนี้


- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนันทพงศ์ สินสวัสดิ์ ชื่อผลงาน “พระผู้เป็นแรงใจ” พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท


- รางวัลรองชนะเลิศจำนวน 5 รางวัล พร้อมเงินเงินสดรางวัลละ 100,000 บาท ได้แก่

1. นายจอมพล พัวทวี ชื่อผลงาน “จงรักภักดี” หมายเลข ๑

2. นายเทอดศักดิ์ พลซา ชื่อผลงาน “ผลบุญทั้งปวง ขอน้อมถวายพระองค์”

3. นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ชื่อผลงาน “เดินตามรอยพ่อ พอเพียง พศ. 2555”

4. นางสาวอัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ ชื่อผลงาน “คำสอนของพ่อ”

5. นายวัชระ กล้าค้าขาย ชื่อผลงาน “วิถีชนบท วิถีไทย ใจพอเพียง”


- รางวัลชมเชยจำนวน 12 รางวัล พร้อมเงินสดรางวัลละ 50,000 บาท

1. นายกิตตินันท์ วิจิตรพันธ์ ชื่อผลงาน “ศรัทธาที่ยิ่งใหญ่”

2. นายไกรศักดิ์ จิระชัยกุล ชื่อผลงาน “Bappajja”

3. นายธนรัตน์ สุริยะทองธรรม ชื่อผลงาน “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

4. นายบุญนำ สาสุด ชื่อผลงาน “แผ่นดินไทย พื้นที่แห่งความสุข”

5. นายบุญมี แสงขำ ชื่อผลงาน “ภาพแห่งความสุข หมายเลข 2”

6. นายพายุ เกิดพุฒ ชื่อผลงาน “รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว”

7. นายรัตนชัย ไชยรัตน์ ชื่อผลงาน “ตามรอยพ่อ ตามรอยแม่ ตามวิถีความพอ ตอน เล่าเรื่องในหลวงให้น้องฟัง”

8. นายวัฒนพงศ์ โยทัยเที่ยง ชื่อผลงาน “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

9. นายวิษุวัติ พีสะระ ชื่อผลงาน “ความหวังพลังใจ ด้วยรักศรัทธาขวัญข้าวชาวนาไทย”

10. นางสาวศุภนิดา โกสุข ชื่อผลงาน “สายฝน”

11. นายอ๊อด ศรีสมัย ชื่อผลงาน “ดวงใจของปวงประชา (งานของพ่อ)”

12. นายเอนก พยุงตน ชื่อผลงาน “ชีวิตกับแนวทางพระราชดำริ”

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลปกรรมช้างเผือก" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service