นิทรรศการศิลปะไทย "จากรุ่น…สู่รุ่น”

Event Details

นิทรรศการศิลปะไทย "จากรุ่น…สู่รุ่น”

Time: June 18, 2012 to June 30, 2012
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture
Latest Activity: Jun 18, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“นิทรรศการศิลปะไทย จากรุ่น…สู่รุ่น”

ในโครงการบริการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ 36 ปีแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์ศิลปะไทย

ระหว่างวันที่ 18-30 มิถุนายน 2555

10:00 -18:00 ปิดวันอาทิตย์

ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

กำหนดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาควิชาศิลปไทยกับศิลปะไทยร่วมสมัยในประเทศไทย”

โดย ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ท้องพระโรง หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

เวลา 8.30 – 9.00 น. - ลงทะเบียน

เวลา 9.00 – 10.30 น. - การบรรยาย เรื่อง “จุดกำเนิดของศิลปะไทย” (ช่วงที่ 1)


โดย อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์

เวลา10.30 – 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45 – 11.45 น. - การบรรยาย เรื่อง “ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี กับศิลปะไทย”

(ช่วงที่ 2) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ

(ดำเนินรายการโดย อาจารย์ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์)

เวลา 12.00– 13.00 น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น. - การบรรยาย เรื่อง “เปิดภาควิชาศิลปไทย” (ช่วงที่ 3)


โดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง และ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เจริญวงศ์

เวลา14.30 – 14.45 น. -พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45 – 15.45 น. - การบรรยาย เรื่อง “ศิลปะไทยร่วมสมัย” (ช่วงที่ 4)


โดย อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป - พิธีเปิดนิทรรศการ “จากรุ่น ... สู่รุ่น ...” (ช่วงที่ 5)


โดย ศิลปินอาวุโส ศิษย์เก่า และคณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย”

ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะไทย "จากรุ่น…สู่รุ่น” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service