นิทรรศการผลงานบาติก "สีสันในสวนสวย"

Event Details

นิทรรศการผลงานบาติก "สีสันในสวนสวย"

Time: June 6, 2012 to June 29, 2012
Location: Khon Kaen University
City/Town: Khon Kaen,Thailand
Phone: 043 332 035, 043 332 760
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jun 10, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญร่วมชมนิทรรศการผลงานบาติก ใน "สีสันในสวนสวย" โดย อาจารย์ประภาพร ศุภตรัยวรพงศ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ร่วมสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติผ่านมุมมองจากดอกไม้นานาพันธุ์ สะท้อนอารมณ์และความรู้สึก ผสมผสานความอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน ตั้งแต่ 6 - 29 มิถุนายน 2555 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 10.00 - 19.00 น. ทุกวัน พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป


สำหรับเทคนิคการเขียนแบบบาติก อาจารย์ประภาพรเล่าว่า บาติกเป็นเทคนิคที่ให้สีสันสดๆ และ ความสวยงามที่หลากหลายของสี เป็นการเอาคุณลักษณะต่างๆ ของดอกไม้ ได้ใช้สื่อแทนความหมายของดอกไม้ในการแสดงออกภายใต้ความงามของดอกไม้ ถึงอารมณ์ ความรู้สึก นำมาถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรมบาติก นำเอาลักษณะของรูปทรง สีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ มาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ตามความรู้สึกของศิลปินเอง นิทรรศการชุดนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการสร้างกระแสจิตสำนึกของมนุษย์ให้เกิดความรักและเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นแหล่งสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นแหล่งสุนทรียภาพทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม การดำรงชีวิต ผลงานที่นำเสนออัตลักษณ์ เน้นความงามของธรรมชาติ และสวนสวย ผสมผสานความเป็นท้องถิ่นอีสาน พร้อมกระตุ้นสำนึกในภูมิปัญญาวัฒนธรรมของตนเอง สู่การประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ ของศิลปินในพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดออกสู่สาธารณชน


ศิลปิน กล่าวถึงนิทรรศการในครั้งนี้ว่า สีเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีผลต่อความรู้สึกของมนุษย์ การใช้สีสันในงานศิลปะของตกแต่งนั้นก็มีส่วนช่วยส่งเสริมความสวยงามได้เช่นกัน จึงใช้รูปทรง ของโครงสร้างธรรมชาติ เช่น ฟอร์มของดอกไม้ ใบไม้ มาสร้างภาพให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเหล่าดอกไม้แต่ละประเภท ที่มีรูปร่าง รูปทรง ที่แตกต่างกันไป


นอกจากนี้ศิลปินยังเพิ่มเติมอีกว่า ความสวยงามเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ดอกไม้ให้ความรู้สึกนุ่มนวล อ่อนหวาน มีสีสันที่สดใส มีชีวิตชีวา กลีบดอกที่ทับซ้อนกันบางเบา อ่อนนุ่ม มีจังหวะ ลีลา มีเรื่องราวในตัวของมันเอง บางชนิดดอกไม้นั้น มีกลิ่นหอม รัญจวนใจ ทำให้นึกฝัน ดอกไม้แต่ละชนิดมีบุคลิกตามแต่ละชนิดของมัน มนุษย์ทุกคนมีความชื่นชม ประทับใจ ในลักษณะของดอกไม้เหล่านี้ มนุษย์ได้หยิบยกเอาคุณค่าความดีงามของดอกไม้มาสื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆในการแสดงออกและสื่อสารต่อกันและกันเช่น ดอกไม้บางชนิด เป็นสื่อความหมายในเรื่องของความดีงาม ความรัก ความอบอุ่น หรือในขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของไทย ที่นำดอกไม้หรือไม้ประดับมาเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ในเรื่องต่างๆ และบางชนิดยังสื่อถึงในเรื่องความหมายถึงความโศกเศร้าอาลัย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการผลงานบาติก "สีสันในสวนสวย" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service