นิทรรศการ "ศรัทธา"

Event Details

นิทรรศการ "ศรัทธา"

Time: June 3, 2012 to July 13, 2012
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 8, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"ศรัทธา"

นิทรรศการสะท้อนความเชื่อและศรัทธาอันดีงามในพระพุทธศาสนา


วัน : 3 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2555

สถานที่ : People's Gallery ชั้น 2

ศิลปิน : อิสรางค์ สว่างดี

ประเภทผลงาน: ภาพถ่าย


ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา แม้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงสอนให้คนมีศรัทธา แต่ศรัทธาของพระองค์นั้น ต้องผ่านการพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน ดังเช่นเนื้อความบาง ส่วนที่พระองค์ทรงสอนชาวกาลามะแห่งเกสปุตตนิคม ครั้งที่ทรงเสด็จไป แคว้นโกศลว่า อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อเพียงเพราะฟังตามๆกันมา เพียงเพราะถือ ปฏิบัติกันสืบๆมา เพียงเพราะข่าวเล่าลือ เพียงเพราะการอ่านตำรา เพียง เพราะการให้เหตุผลแบบตรรกะ เพียงเพราะการอนุมานเอาตามอาการที่ ปรากฏเพียงเพราะถือ ว่าสมณะหรือนักบวชนี้เป็นครูของเขา ดังกล่าวนี้พระพุทธศาสนาจึง ได้ชื่อว่า ศาสนาแห่งเหตุผล หรือเป็นศาสนาแห่งปัญญา ที่เปิดโอกาสให้ทุกคน ได้ใช้สติปัญญา ความคิดเห็นของตน พิจารณาอย่างเต็มที่ก่อนแล้วจึงเชื่อ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศรัทธา" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service