นิทรรศการ “รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถิ่นปัตตานี”

Event Details

นิทรรศการ “รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถิ่นปัตตานี”

Time: June 7, 2012 to June 26, 2012
Location: The Queen's Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 02 281 5360-1
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jun 6, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถิ่นปัตตานี” เป็นผลงานศิลปกรรมเดี่ยวของ “เจะอับดุลเลาะห์ เจ๊ะสอเหาะ” ศิลปินรุ่นใหม่ที่คว้ารางวัลจากเวทีการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงและ อีกหลายเวทีการประกวด ในแวดวงศิลปะ โดยนำผลงานกว่า 100 ชิ้น ที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษ ซึ่งแสดงออกถึงเอกลักษณ์คุณค่าในความงามของวิถีชีวิตท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 7 – 26 มิถุนายน 2555 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


เจะอับดุลเลาะห์ เจ๊ะสอเหาะ ศิลปินไทยเชื้อสายมุสลิม เกิดในจังหวัดปัตตานี ที่ซึ่งบ่มเพาะ แนวทางการทำงานของเขา อันส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมตั้งแต่ยุคเริ่มต้นและพัฒนารูปแบบจนถึงชุดปัจจุบัน โดยเน้นการนำเสนอคุณค่าและความงดงามในการดำเนินชีวิตของชาวมลายูท้องถิ่นปัตตานี ผ่านรูปทรง ลวดลาย สีสันที่ประณีต อ่อนช้อยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ถึงแม้ว่าจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในดินแดนที่ต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง ศิลปินคลื่นลูกใหม่อย่างเจะอับดุลเลาะห์กลับนำประสบการณ์ที่ได้รับนั้น เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเชิงบวก โดยนำเอาความโดดเด่นของวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อความศรัทธาตามหลักศาสนาอิสลาม มาเป็นเครื่องมือในการเยียวยาจิตใจของตนเองให้ออกมาเป็นรูปธรรม ดังจะปรากฎในนิทรรศการครั้งนี้ ที่เขาได้รวบรวมภาพจิตรกรรมกว่า 100 ชิ้น จากหลากหลายชุดที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบหนึ่งทศวรรษตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน


ผลงานชุด “ความงามจากธรรมชาติ” (พ.ศ.2546-2548) เป็นชุดผลงานที่แสดงถึงความงามของรูปลักษณ์สันฐานที่มีตามทัศนธาตุของศิลปะ เช่น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว น้ำหนัก และลักษณะของสีต่างๆ ที่ พระผู้เป็นเจ้าดลบันดาลให้มา เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและนอบน้อมต่อธรรมชาติ


ผลงานชุด “จิตรกรรมวัสดุผสมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายเรือกอและ” ชุด“รูปลักษณ์จากท้องถิ่น” และชุด“สีสันจากท้องถิ่น” (พ.ศ.2549-2553) นำเสนอถึงความงามของรูปทรง ลวดลาย และสีสันของลวดลายเรือกอและ รวมถึงลวดลายที่ประกอบกันให้เกิดรูปทรงเสี้ยวพระจันทร์ รูปทรงเรือ รูปทรงสัตว์


ทะเล และสัตว์ในวรรณคดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงในการประกอบอาชีพประมงของชาวมลายูท้องถิ่นปัตตานี


ผลงานชุด “ดอกไม้งามที่ถูกซ่อนเร้นในปัตตานี” และชุด “ความงามในความมืดที่ปัตตานี” (พ.ศ.2554-ปัจจุบัน) แสดงถึงแนวคิดระหว่างความเป็นกับความตาย และความงามกับความมืด ผ่านรูปทรงของมุสลิมะห์ หรือสตรีมุสลิมที่คลุมผ้าฮิญาบ อันเป็นเครื่องแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ โดยสอดแทรกรูปทรงเชิงสัญลักษณ์ของเสากูโบร์ที่ใช้กับหลุมฝังศพของชาวมุสลิมเสมือนเป็นตัวแทนของความตาย เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกอันเปราะบางที่ขวางกั้นระหว่างความเป็นกับความตาย


สิ่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจนในผลงานชุดต่างๆของนิทรรศการ “รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถิ่นปัตตานี” คือ ความสามารถอัตลักษณ์พื้นถิ่นได้เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของการผสมผสานวัสดุในกระบวนการทำงาน การลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ที่มีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวลวดลายและน้ำหนัก ที่สำคัญกว่านั้นคือความตั้งใจแสดงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านผลงานจิตรกรรมได้อย่างมีชั้นเชิง


นอกจากนี้ ในระหว่างนิทรรศการยังมีกิจกรรมบรรยายและสาธิตการวาดภาพเทคนิคสีอะคริลิค โดย ศิลปิน “เจะดับดุลเลาะห์ เจ๊ะสอเหาะ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 15.00 น. ณ บริเวณชั้น 5 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โทร. 02-281-5360-1

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถิ่นปัตตานี” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service