นิทรรศการ “หอมระรินกลิ่นบุษบา หอมพฤกษาพนาไพร”

Event Details

นิทรรศการ “หอมระรินกลิ่นบุษบา หอมพฤกษาพนาไพร”

Time: May 2, 2012 to July 31, 2012
Location: 116 Artgallery
City/Town: Chiangmai,Thailand
Website or Map: http://www.116artgallery.com
Phone: 053 302 111
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 17, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เจ สุระเสน เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2502 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ต่อมาได้รับราชการเป็นช่างศิลป์ ระดับ 3 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นอาจารย์พิเศษวิชาศิลปะที่โรงเรียนสาธิตมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 5 ปี

แต่ด้วยใจรักและหลงใหลเสน่ห์ศิลปะล้านนา จึงได้ตัดสินใจมาใช้ชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้เริ่มทำงานศิลปะโดยถ่ายทอดความงามทางธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวล้านนาผ่านปลายพู่กันจีน , เกรียง ลงบนผืนผ้าใบทั้งสีน้ำมัน , อะคลีลิค พัฒนาการมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันใช้เทคนิคเกรียงสีอะคลีลิคบนผ้าใบ จนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมในผลงานอย่างกว้างขวาง และในนิทรรศการภาพเขียนเดี่ยว ครั้งที่ 8 นี้ต้องการสื่อถึงความงดงามของต้นไม้ มวลดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงความงดงามของตลาดดอกไม้ โดยถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติด้วยสีสันและแต่งแต้มความงดงามของมวลดอกไม้ ต้นไม้ โดยการนำความคิดจินตนาการและความเป็นจริงร่วมประสมประสานจนเกิดชิ้นงาน สร้างสรรค์ขึ้นมาจนเป็น นิทรรศการภาพเขียนเดี่ยว ครั้งที่ 8 "หอมระรินกลิ่นบุษบา หอมพฤกษาพนาไพร"


Jay was born in Kalasin, Thailand. The simple Lanna lifestyle attracted him to settle in Chaing Mai. His art reveals the natural beauty and the modest daily life of past generations. By cultivating awareness, Jay is encouraging the preservation of the Lanna Traditional way of life among the younger generation. His romantic themes combine the realms of nature, memory and illusion. The expressive paintings are incredibly vibrant, imparting a magical feeling that the world is brighter than we see it in our day-to-day lives.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “หอมระรินกลิ่นบุษบา หอมพฤกษาพนาไพร” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service