นิทรรศการ "จากแม่น้ำฮันกังถึงแม่น้ำเจ้าพระยา"

Event Details

นิทรรศการ "จากแม่น้ำฮันกังถึงแม่น้ำเจ้าพระยา"

Time: May 3, 2012 to May 29, 2012
Location: The National Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/TheN…
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 13, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

จากแม่น้ำฮันกังถึงแม่น้ำเจ้าพระยา/ From Hangang to Chaopraya

ศิลปินเกาหลีและศิลปินไทย

จำนวน 20 คน

3 พฤษภาคม 2555

เวลา 19:00 น.

3 – 29 พฤษภาคม 2555


นิทรรศการครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างศิลปินเกาหลีและศิลปินไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างสัมพันธภาพที่ดีทางด้านศิลปกรรมระหว่างศิลปินทั้งสองประเทศ โดยรวบรวมผลงานจิตรกรรมถึง 50 ชิ้น และผลงานประติมากรรม 5 ชิ้น

ทั้งนี้ผลงานทั้งหมดที่ได้นำมาแสดง จะมีความหลากหลายทั้งเนื้อหาและรูปลักษณ์ ตั้งแต่ลักษณะผลงานแบบเหมือนจริงจนถึงนามธรรม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "จากแม่น้ำฮันกังถึงแม่น้ำเจ้าพระยา" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service