นิทรรศการ “๘๕ พรรษา รถไฟฟ้าสู่งานศิลป์”

Event Details

นิทรรศการ “๘๕ พรรษา รถไฟฟ้าสู่งานศิลป์”

Time: April 7, 2012 to May 14, 2012
Location: Airport Rail Link
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/artce…
Phone: 081 498 2041
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 7, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

โครงการนิทรรศการ “๘๕ พรรษา รถไฟฟ้าสู่งานศิลป์”


เนื่องด้วย ปีนี้เป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ ๘๕ พรรษา ทางกลุ่มศิลปินจึงได้คิดที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลปะเพื่อเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงด้านวัฒนธรรม ความรัก ความสามัคคี โดยใช้หลักการของคุณธรรม ๙ ประการ มาเป็นสื่อในการถ่ายทอดลงบนชิ้นงานศิลปะ ใน วันที่ ๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ โดยใช้ชื่อ โครงการนิทรรศการ “๘๕ พรรษา รถไฟฟ้าสู่งานศิลป์”

โดยมีศิลปินเข้าร่วมโครงการมากกว่า ๘๕ ท่าน มีการแสดงออกด้วยผลงานที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งผลงานจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

กิจกรรมในช่วงเวลาที่จัดให้ ซึ่งจะแบ่งกิจกรรมได้ดังนี้

1.ระยะเวลาทำกิจกรรมงานนิทรรศการศิลปะ “๘๕ พรรษา รถไฟฟ้าสู่งานศิลป์” ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ (ช่วงเวลาจัดงานนิทรรศการ 7 เมษายน – 28 เมษายน 2555) ระยะเวลารวม 30 วัน

2.จัดกิจกรรมสนุกกับศิลปะปรับความรู้พื้นฐานด้านศิลปะให้กับบุคคลทั่วไป

3.จัดกิจกรรมสนุกกับสีอะคริลิก ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้วยสีอะคริลิก

4.วาดภาพเหมือน ภาพลายเส้น

5.จัดจำหน่ายวัสดุ – อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานศิลปะ

6.นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ โรงเรียนศรีสังวาลย์


สถานที่และเวลา

สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ มักกะสัน ณ โถงมักกะสัน กทม. ชั้น ๓

วันที่ ๗ - ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.

www.thaicanvas.com www.artcenterthai.com โทร. ๐๘๑-๔๙๘-๒๐๔๑

Email : taweesit_art@hotmail.com

http://www.facebook.com/artcenterthai


ผลงานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

๑.จัดนิทรรศการศิลปะ ณ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ มักกะสัน ณ โถงมักกะสัน กทม. ชั้น ๓

๒.ขอยกเว้นในผลงานที่แสดงความลามก อนาจาร ส่อเสียด หรือ อื่นใดอันอาจเป็นเหตุแห่งความขัดแย้งหรือต่อต้านของผู้ชม
๓.ผลงานผู้เข้าร่วมโครงการทุกชิ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต และผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ


ประธานเปิดงาน

รองประธานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ


สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน

ส่งไฟล์งานภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม 2555(รายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์)

ส่งผลงานจริงวันที่ ๔ – ๕ เมษายน 2555 เวลา 13.30 – 18.00 น.

ณ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ มักกะสัน ณ โถงมักกะสัน กทม. ชั้น ๓

ผลงานไม่จำกัดกลวิธี ขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ซม. 1-2 ชิ้น พร้อมติดตั้ง

ผู้รับผิดชอบ โครงการ “๘๕ พรรษา รถไฟฟ้าสู่งานศิลป์”

๑. คุณทวีสิทธิ์ วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ โทร.๐๘๑-๔๙๘๒๐๔๑


สนับสนุนการจัดงานนิทรรศการ

นายทวีสิทธิ์ วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนพระรามที่ 2

หมายเลขบัญชี 7112347636

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “๘๕ พรรษา รถไฟฟ้าสู่งานศิลป์” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service