นิทรรศการ "ศิลปะหลากมิติ"

Event Details

นิทรรศการ "ศิลปะหลากมิติ"

Time: May 5, 2012 to May 27, 2012
Location: Lampang Arts Center
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.finearts.cmu.ac.th/
Phone: 054 230 651
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 27, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะหลากมิติ

โดย ผศ.สุกรี เกษรเกศรา / by Asst. Prof. Sugree Gasorngatsara

พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 5 / 5 / 55 เวลา 18.30 น.

นิทรรศการแสดง 5 – 27 พฤษภาคม 2555 / เวลา 13.00-18.00 น.(เสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-21.00 น.)

ณ หอศิลป์ลำปาง 256 ถนนตลาดเก่า ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / 054-230-651

หยุดวันจันทร์


หอศิลป์ลำปางขอเชิญชม นิทรรศการศิลปะหลากมิติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกรี เกษรเกศรา ประจำสาขาวิชาประติมากรรม

ภาควิชาภาพพิมพ์ ฯ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้น ระหว่างวันที่ 5-27 พฤษภาคม 2555 โดยมีพิธีเปิดงานนิทรรศการในวัน

เสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555 (5 / 5 / 55 ) เวลา 18.30 น. นิทรรศการจะแสดง 5 – 27 พฤษภาคม 2555 / เวลา 13.00-18.00 น.(เสาร์-

อาทิตย์ เวลา 13.00-21.00 น.) ณ หอศิลป์ลำปาง นิทรรศการนี้เป็นการแสดงผลงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน

ผลงานจำนวนประมาณ 56 ชิ้น ประกอบด้วย ผลงานประติมากรรม 9 ชิ้น ภาพถ่ายผลงานประติมากรรม 22 ชิ้น ผลงานศิลปะสื่อผสม 20

ชิ้น ผลงานวาดเส้นสร้างสรรค์ 4 ชิ้น และผลงานศิลปะ Laegure Painting 3 ชิ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำมาจัดแสดง ณ หอศิลป์ลำปาง 256

ถนนตลาดเก่า ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / 054-230-651

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลปะหลากมิติ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service