นิทรรศการ “กาลครั้งหนึ่ง...นานมาแล้ว”

Event Details

นิทรรศการ “กาลครั้งหนึ่ง...นานมาแล้ว”

Time: May 25, 2012 to June 30, 2012
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092,086 890 2762
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 19, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “กาลครั้งหนึ่ง...นานมาแล้ว” นำเสนอผลงานจิตรกรรมและผลงานภาพพิมพ์เทคนิคผสม ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความคำนึงถึงสิ่งละอันพันละน้อยที่เคยพบเห็นในยามเยาว์ ประสบการณ์ในช่วงชีวิตที่เติบโต และทัศนคติของปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยวันของศิลปิน เมื่อการเติบโตในชนบทและการดำรงชีวิตในเมืองหลวงล้วนมีรายละเอียดที่แตกต่าง ทั้งในแง่ของความสุข ความทุกข์ จินตนาการ และความรู้สึก แนวความคิดในผลงานที่สื่อแสดงความงดงามด้วยเส้นสีและรูปทรงเชิงสัญลักษณ์สร้างสรรค์ โดย ทินกร กาษรสุวรรณ ศิลปินและอาจารย์สอนศิลปะมากฝีมือ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “กาลครั้งหนึ่ง...นานมาแล้ว” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service