นิทรรศการ "หมุนเปลี่ยน เวียนไป"

Event Details

นิทรรศการ "หมุนเปลี่ยน เวียนไป"

Time: June 29, 2012 to July 15, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Apr 19, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ หมุนเปลี่ยน เวียนไป

ศิลปิน วีระชัย วีระสุขสวัสดิ์ (Virachai Virasuksawat)

ลักษณะงาน วาดเส้น สีน้ำ

ระยะเวลาที่จัดแสดง 29 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2555

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2

แนวความคิด


ความประทับใจ เมื่อได้พบเป็นการแสดงด้วยการบันทึกเป็นภาพจิตรกรรม การจัดวางภาพด้วยลายเส้น,สี องค์ประกอบเหล่านี้ การนำเสนอมีทั้งภาพที่เขียนขึ้น ณ สถานที่จริงและบางภาพเป็นการสร้างด้วยจินตนาการเพื่อสื่อความหมายว่า ความจริงมีทั้งการเจริญชีวิตจนกระทั้งถึงความแตกดับ ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยง ถึงวัยสมควรก็ต้องกลายเป็นซากไปตามกาลเวลา

ความแตกต่างจากการแสดงศิลปะ ครั้งที่ผ่านมา นอกจากงาน ภาพเขียนสีน้ำแล้ว ครั้งนี้มีงานภาพองค์ประกอบเทคนิคภาพสื่อผสม นำเสนอวิธีการสร้างที่แตกต่างจากเดิมเพิ่มมาอีก

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "หมุนเปลี่ยน เวียนไป" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service