นิทรรศการศิลปะ "ยำสามสหาย"

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "ยำสามสหาย"

Time: March 14, 2009 to April 10, 2009
Location: อาร์ตกอริลล่าส์ อาร์ตแกลเลอรี่ | 260 ชั้น 2 อาคารโรงหนังลิโด สยามแสควร์ ระหว่างซอย 2 และ 3
Event Type: exhibition
Latest Activity: Mar 14, 2009

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


9 มีนาคม - 10 เมษายน 2552 | อาร์ตกอริลล่าส์ อาร์ตแกลเลอรี่ | 260 ชั้น 2
อาคารโรงหนังลิโด สยามแสควร์ ระหว่างซอย 2 และ 3


อาร์ตกอริลล่าส์ อาร์ตแกลเลอรี่ภูมิใจเสนอนิทรรศการศิลปะ "ยำสามสหาย" นิทรรศการศิลปะที่เป็นการแสดงร่วมกันครั้งแรกของศิลปินทั้งสาม อันได้แก่ รพีพร เพียรชูพัฒน์ (สุ), ไปรพจน์ จุลวงศ์ (เดอร์) และเกศกาญจน์ อาศิรรัตน์ (ไก่)


ความคิดถึงและสัมพันธภาพที่เกิดจากศิลปะเป็นบ่อเกิดของนิทรรศการ "ยำสามสหาย" สุ-เดอร์-ไก่ เป็นเพื่อนกันมาแต่ปีมะโว้ ห่างหายจากกันไปนานกว่าสิบปี กลับมารวมตัว
กันอย่างไม่ได้คาดหมาย โดยนำเสนอศิลปะ 3 รูปแบบ 3 สไตล์ ซึ่งมีเอกลักษณ์ใน
แต่ละแบบฉบับของตนเอง


สุ (รพีพร เพียรชูพัฒน์) นำประสบการณ์ชีวิต แนวคิด จิตใจชาวพุทธ ประสานกับรูปแบบ
การแสดงออกอย่างนามธรรมในวิถีศิลปินนิวยอร์คประกอบกันขื้นเป็นชิ้นงานลงบนผืนผ้าใบ


เดอร์ (ไปรพจน์ จุลวงศ์) หลงเสน่ห์เสียงเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียง นำเสนอการ
ถ่ายทอดความมีเสน่ห์ของเสียงเพลงผ่านงานไม้กับเครื่องเล่นแผ่นเสียงกล่องไม้ ผลงาน
ชุดล่าสุดที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ


ไก่ (เกศกาญจน์ อาศิรรัตน์) นำเสนอความคิด ประสบการณ์ และมุมมองต่อสิ่งต่างๆ
รอบตัวที่มักถูกมองข้ามไป ผ่านงานวีดีโออาร์ต และงานศิลปะสื่อผสม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทรศัพท์: 02 658 3975
อีเมล์: info@artgorillas.com เวปไซต์: http://www.artgorillas.com/

มายเสปซ: http://www.myspace.com/artgorillas []J

Comment Wall

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service