นิทรรศการ "อาร์ต ออน ฟาร์ม บันทึกจากที่ราบสูง"

Event Details

นิทรรศการ "อาร์ต ออน ฟาร์ม บันทึกจากที่ราบสูง"

Time: March 31, 2012 to June 24, 2012
Location: The Jim Thompson Art Center
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jimthompsonhouse.com/
Phone: 02 612 6741,02 219 2911
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 6, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Art on Farm: a diary from the Isan plateau

อาร์ต ออน ฟาร์ม บันทึกจากที่ราบสูง

นิทรรศการรวมผลงานศิลปะเทศกาล อาร์ต ออน ฟาร์ม ปี พ.ศ. 2552-2554


ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

วันที่ 31 มีนาคม – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ศิลปิน ผศ.ดร.รชพร ชูช่วย และออล โซน, ผศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข และดร.ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์,ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์, กรกฤช เจียรพินิจนันท์, จักรกริช ฉิมนอก และภัทรี ฉิมนอก, ดิสรณ์ ดวงดาว, ปรัชญา พิณทอง, พิชญ์ มาตรเลี่ยม, วรเทพ อรรคบุตร, มณตรี มุงคุณ, สุดศิริ ปุยอ๊อก, สิทธิกร ขาวสะอาด, สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา, สันติภาพ อินกองงาม, อดิศักดิ์ ภูผา และ อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์

ภัณฑารักษ์ ยุวดี ศรีห้วยยอด

นิทรรศการ Art on Farm: a diary from the Isan plateau อาร์ต ออน ฟาร์ม บันทึกจากที่ราบสูงเป็นนิทรรศการซึ่งรวมผลงานศิลปะจากโครงการ อาร์ต ออน ฟาร์ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2554 โครงการ อาร์ต ออน ฟาร์ม ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เกิดขึ้น อันเป็นผลจากความร่วมมือ ระหว่าง หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน และจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม โดยได้เชื้อเชิญศิลปินมาทำผลงาน ศิลปะในบริบทที่เกี่ยวกับการเกษตรเชิงนิเวศน์ และงานสถาปัตยกรรมของภาคอีสาน และให้โอกาสพิเศษแก่ศิลปินในการทำงานที่คาบเกี่ยวระหว่างศิลปะ สภาพแวดล้อม การเลี้ยงไหม เกษตรกรรม วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม ภายในบริบทของ ภาคอีสาน โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงศิลปะ ชีวิต และธรรมชาติเข้าด้วยกัน ศิลปินได้รับการ สนับสนุนให้ทำงานกับธรรมชาติ วัสดุในท้องถิ่น และวัสดุรีไซเคิล โดยได้แรงบันดาลใจมาจากการลงพื้นที่ในฟาร์ม และโรงงาน ศึกษาดูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวไหม ทอผ้า ย้อมสี รวมทั้งเฝ้าสังเกตชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานจิม ทอมป์สัน นอกจากสิ่งต่างๆ และเรื่องราวของ ฟาร์ม อันเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน เรื่องราวของชุมชนรอบๆข้างก็เป็นแรงบันดาลใจในการผลิตงานศิลปะเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ ตำนานเรื่องเล่า พื้นที่สภาพภูมิประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี กระทั่งอาหารการกิน และวิถีความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปจากอดีตสู่ปัจจุบัน ทำให้ผลงานศิลปะทุกชิ้นเกิดจากการถ่ายเทวัฒนธรรม ผลงานจะได้รับการนำมาจัดแสดงตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ฟาร์ม ในฐานะส่วนหนึ่งของเส้นทาง จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี


หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการกระจายองค์ความรู้ผ่านงานศิลปะ จากท้องถิ่นมาสู่สังคมเมือง จึงทำการจัดแสดงผลงานซ้ำอีกครั้ง แต่ต่างพื้นที่ต่างบริบท อันเป็นการสร้างมิติให้ผู้ชมสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ ระหว่างตัวผู้ชมกับชิ้นงาน หรือชิ้นงานกับพื้นที่ ซึ่งเป็นที่มาของนิทรรศการ Art on Farm: a diary from the Isan plateau อาร์ต ออน ฟาร์ม บันทึกจากที่ราบสูง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "อาร์ต ออน ฟาร์ม บันทึกจากที่ราบสูง" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service