นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ {แต่ง-งาน}

Event Details

นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ {แต่ง-งาน}

Time: April 2, 2012 at 6pm to April 4, 2012 at 7pm
Location: Central World Department Store1st Floor, Atrium Zone : ZEN
Website or Map: http://www.facebook.com/narum…
Event Type: thesis, exhibition
Organized By: Chatchanok Pink
Latest Activity: Mar 30, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

{แต่ง-งาน} : ตกแต่งงานด้วยความคิด : CREATIVE ARTS Chula 24th THESIS EXHIBITION
Biography
CREATIVE ARTS 24th THESIS EXHIBITION 2012

Faculty of Fine and Applied Arts
Department Of Creative Arts

Proudly Present 
=========================
{แต่ง-งาน} : ตกแต่งงานด้วยความคิด
=========================

นิทรรศการแสดงโครงการการศิลปนิพนธ์
ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานฤมิตศิลป์ รุ่นที่ 24
คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 2-4 เมษายน 2555
พิธีเปิด 2 เมษายน 2555 
เวลา 18:00 น
Central world ชั้น 1 บริเวณ Atrium Zone ฝั่ง ZEN


2-4 April, 2012 
18:00 Opening ceremony
At Central World Department Store1st Floor, Atrium Zone

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ {แต่ง-งาน} to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service