นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์ล้านนา เสน่หาเวียงพิงค์ ๒๔๔๔”

Event Details

นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์ล้านนา เสน่หาเวียงพิงค์ ๒๔๔๔”

Time: April 26, 2012 to May 13, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 27, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์ล้านนา เสน่หาเวียงพิงค์ ๒๔๔๔”

[ A Nature Treasure Lanna the Charm of the North 2012 ]

ศิลปิน เจ สุรเสน [ Jay Surasen ]

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 26 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2555

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 18.30 น.

อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ปี ๒๕๔๖ ประธานในพิธีเปิด

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2

แนวความคิด

เจ สุรเสน ต้องการถ่ายทอดความงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวล้านนา เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และปลูกฝังอนุรักษ์ความเป็นชาวล้านนาให้คงอยู่ โดยนำเอาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมมาประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตธรรมชาติในยุคปัจจุบันให้ดูมีชีวิตสมจริงเพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เกิดจิตสำนึกในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และใฝ่หาในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อไปตามการเจริญเติบโตของโลกปัจจุบัน


ประวัติศิลปิน “เจ สุรเสน” (N. Jay)

เจ สุระเสน เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2502 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ต่อมาได้รับราชการเป็นช่างศิลป์ระดับ 3 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นอาจารย์พิเศษวิชาศิลปะที่โรงเรียนสาธิตมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 5 ปี

แต่ด้วยใจรักและหลงใหลในเสน่ห์ศิลปะล้านนา จึงได้มาใช้ชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่โดยทำงานศิลปะถ่ายทอดความงามทางธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวล้านนาผ่านปลายพู่กันจีน, เกรียง ลงบนผืนผ้าใบทั้งสีน้ำมัน, อะคลีลิค พัฒนาการมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันใช้เทคนิคเกรียง สีอะคลีลิคบนผ้าใบ จนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมในผลงานอย่างกว้างขวาง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์ล้านนา เสน่หาเวียงพิงค์ ๒๔๔๔” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service