นิทรรศการ "{แต่ง-งาน} : ตกแต่งงานด้วยความคิด"

Event Details

นิทรรศการ "{แต่ง-งาน} : ตกแต่งงานด้วยความคิด"

Time: April 2, 2012 to April 4, 2012
Location: Central World
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/narum…
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: Mar 26, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

CREATIVE ARTS 24th THESIS EXHIBITION 2012

Faculty of Fine and Applied Arts

Department Of Creative Arts

Proudly Present

=========================

{แต่ง-งาน} : ตกแต่งงานด้วยความคิด

นิทรรศการแสดงโครงการการศิลปนิพนธ์

ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานฤมิตศิลป์ รุ่นที่ 24

คณะศิลปกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 2-4 เมษายน 2555

พิธีเปิด 2 เมษายน 2555

เวลา 18:00 น

Central world ชั้น 1 บริเวณ Atrium Zone

2-4 April, 2012

18:00 Opening ceremony

At Central World Department Store1st Floor, Atrium Zone

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "{แต่ง-งาน} : ตกแต่งงานด้วยความคิด" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service