นิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติอัครศิลปิน โดยศิลปินแห่งชาติฯ"

Event Details

นิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติอัครศิลปิน โดยศิลปินแห่งชาติฯ"

Time: April 2, 2012 to April 27, 2012
Location: CMU ART CENTER
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.cmumuseum.org/
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 17, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติอัครศิลปิน โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554”

วันที่ 2 - 27 เมษายน 2555

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีเปิดนิทรรศการดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 18.00 น.

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


นิทรรศการนี้จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทย จากที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงเป็นเลิศในศิลปะหลายสาขา อีกทั้งได้ทรงอุปถัมภ์ศิลปินทั้งหลายมาโดยตลอดนิทรรศการประกอบด้วยผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

นายชำเรือง วิเชียรเขตต์

ดร.กมล ทัศนาญชลี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ

นายอินสนธิ์ วงค์สาม

นายถวัลย์ ดัชนี

พิชัย นิรันต์

นายสันต์ สารากรบริรักษ์


นายทวี รัชนีกร

นายประเทือง เอมเจริญ

ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ

ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

ศาสตราจารย์เดชา วราชุน

ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก

นายปรีชา เถาทอง

นายธงชัย รักปทุม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติอัครศิลปิน โดยศิลปินแห่งชาติฯ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service