นิทรรศการ “ก่อนดวงตาของฉันจะมืดมิด”

Event Details

นิทรรศการ “ก่อนดวงตาของฉันจะมืดมิด”

Time: April 20, 2012 to May 6, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 3, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ก่อนดวงตาของฉันจะมืดมิด”

ศิลปิน ประวัติ สำราญจริง (PRAWAT SAMRANJING)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

พิธีเปิดนิทรรศการ 20 เมษายน 2555 เวลา 17.00น.

อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ผู้อำนวยการสถานนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 ประธานในพิธีเปิด

ระยะเวลาที่จัดแสดง 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2555

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1- 2


แนวความคิด

เป็นการแสดงงานศิลปะย้อนหลังของศิลปินในห้วงระยะเวลาเกือบ 40 ปี ที่มีความหลากหลายแนวทางและแนวคิด โดยรวบรวมผลงานต้นฉบับสีโปสเตอร์โฆษณาภาพยนตร์ในอดีตซึ่งปัจจุบันไม่มีให้เห็นอีกแล้ว ภาพประกอบหนังสือ ภาพลายเส้น ภาพบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นอกจากนี้ศิลปินยังเขียนงานสีน้ำมันภาพคนเหมือน ภาพชีวิตและภาพนามธรรมที่มีเทคนิคลีลาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่แฝงซ่อนด้วยแนวคิดมุมมองส่วนตัว ปัจจุบันศิลปินรับราชการอยู่ที่ฝ่ายศิลปกรรม สทท.11 และด้วยปัญหาทางสายตาที่พร่ามัวจากวุ้นตาเสื่อมและสุขภาพอื่นอีก ทำให้การทำงานศิลปะเชื่องช้าและน้อยลง งานนิทรรศการศิลปย้อนหลัง “ก่อนดวงตาของฉันจะมืดมิด” ในครั้งนี้จึงเป็นการท้าทายศิลปินให้มีพลังที่จะพวยพุ่งออกจากความมืดมิดต่อไป...

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ก่อนดวงตาของฉันจะมืดมิด” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service