นิทรรศการแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรม “พระพิฆเณศ”

Event Details

นิทรรศการแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรม “พระพิฆเณศ”

Time: February 8, 2012 to February 15, 2012
Location: Silpakorn University
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.art-centre.su.ac.th
Phone: 02 623 6115 ext.1418 1422
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Feb 7, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ร่วมกับ

ศูนย์วัฒนธรรมอินเดีย สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย


ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมงานนิทรรศการ

นิทรรศการแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรม “พระพิฆเณศ”

ของนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


พิธีเปิด วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.


ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านอานิล วัธวา เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธี

ณ ชั้น ๑ อาคารพรรณราย หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


พระพิฆเณศเป็นมหาเทพองค์สำคัญตามความเชื่อของศาสนาฮินดูที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยและอินเดีย เป็นเทพแห่งปราชญ์ความรอบรู้และเป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรคความขัดข้อง มีความเฉลียวฉลาด มีคุณธรรมและเป็นยอดกตัญญู นิทรรศการศิลปกรรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับรางวัลในการประกวดและผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแสดงกว่า ๖๐ ชิ้นงาน ผลงานทั้งหมดเป็นผลงาน ๒ มิติ ที่มีเทคนิคที่หลากหลายรูปแบบ ล้วนเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ซึ่งในทางศิลปะเองก็นับถือว่า “พระพิฆเณศ” เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยา หัวข้อ "พระพิฆเณศ"

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรม “พระพิฆเณศ” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service