นิทรรศการ “สมยศ หาญอนันทสุข”

Event Details

นิทรรศการ “สมยศ หาญอนันทสุข”

Time: February 11, 2012 to July 29, 2012
Location: g23
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://g23.swu.ac.th/
Phone: 02 649 5959
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 20, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดบริการเมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาหอศิลป์ g23 ได้นำเสนอนิทรรศการร่วมสมัยของศิลปินชาวไทยและต่างประเทศที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งที่เป็นผลงานศิลปะที่มีขนบทางสุนทรียภาพที่เรียบง่าย งดงาม ดำเนินไปบนธรรมเนียมปฎิบัติทางศิลปะมากกว่าที่จะท้าทายความคิดอ่านซึ่งเป็นรูปแบบงานศิลปะที่ผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย และทุกความรู้พื้นฐานสามารถเข้าถึงได้ และยังได้นำเสนอผลงานศิลปะที่ดำเนินไปบนกระบวนการทดลอง โดยมีสื่อศิลปะที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว สื่อผสม ศิลปะจัดวาง ฯลฯ นอกจากนี้หอศิลป์ยังเห็นความสำคัญของกิจกรรมทางการศึกษาที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์เพื่อให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับศิลปะและศิลปินมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างความเข้มแข็งในพันธกิจของการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ทั้งทางด้านการผลิตบัณฑิต การค้นคว้าวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


สำหรับการเริ่มต้นศักราชใหม่นี้ หอศิลป์ g23 มีความยินดีที่จะนำเสนอนิทรรศการจิตรกรรมของ สมยศ หาญอนันทสุข ศิลปินไทยที่ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนที่เมืองมิวนิกประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งหลังจากที่จบการศึกษาได้ใช้ชีวิตและทำงานศิลปะที่นั่นมาเป็นระยะเวลาเกือบ 40 ปี ซึ่งประสบการณ์การเรียนการทำงานศิลปะในต่างแดนของศิลปินนี้จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้ชมงานศิลปะในเมืองไทย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของหอศิลป์อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ศิลปะให้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่แวะเวียนมาที่หอศิลป์ร่วมสมัยแห่งนี้


สมยศ หาญอนันทสุข เป็นศิลปินไทยที่มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องและมีชื่อเสียงในระดับสากล โดยผลงานจิตรกรรมของสมยศดำเนินไปในแนวทางนามธรรม ที่ดำรงสาระทางสุนทรียะที่เป็นส่วนตัว อันเป็นสาระที่เต็มไปด้วยการบริโภคผ่านแนวคิดวัตถุนิยมที่ได้มีการคัดสรรและเลือกสรรแล้ว จึงทำให้รูปทรงและพื้นผิวในผลงานของเขาเปลี่ยนแปลงไปตามสาระของการบริโภคข้อมูลในแต่ละห้วงเวลา นิทรรศการครั้งนี้ หอศิลป์ g23 ได้ร่วมกับศิลปินรวบรวมและคัดสรรผลงานตลอดระยะสิบกว่าปีนับแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยในนิทรรศการจะพบเห็นพัฒนาการ และความเปลี่ยนแปลงของแนวทางการสร้างสรรค์ของศิลปินได้เป็นอย่างดี


นิทรรศการ “สมยศ หาญอนันทสุข” จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 29 กรกฎาคม 2555 ณ หอศิลป์ g23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:00 น.


สอบถามข้อมูล:

หอศิลป์ 23

114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0 2649 5000 โทรสาร: 0 2258 2255

อีเมล์: infog23@gmail.com

เวลาทำการ: 11.00 – 18.00 น. (อังคาร – อาทิตย์)

ไม่เสียค่าเข้าชม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “สมยศ หาญอนันทสุข” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 7, 2012 at 2:25pm

g23 Gallery at the Art Center of Thailand, Srinakharinwirot University was opened on February 4, 2011 and Princess Maha Chakri Sirindhorn presided on the opening day. During the past year, g23 gallery introduced a variety of contemporary art exhibitions by local and international artists. Ones are exhibitions with simple and graceful aesthetics according to the traditional art discipline which audience of all sex, ages and practices can engage with them. The others are experimental art exhibitions presented through various kinds of mediums such as paintings, sculptures, printings, photographs, video art, mixed media, installation art etc. Apart from the exhibitions, the gallery pays attention to educational activities which will increase aesthetic experience of the audience and let them engage with the art and artists. All activities enhance the university missions in terms of graduates, researches, academic services as well as art and culture promotion.

This year, g23 proudly presents the painting exhibition of Somyot Hananuntasuk, a Thai artist who was granted a German scholarship. After the study, he has lived and worked in Munich for almost 40 years. His experiences abroad can widen the attitude and perspective of audience in Thailand which also relate to the gallery mission to increase art knowledge and experience of local and international visitors.

Somyot Hananuntasuk is an international well-known Thai artist with consistent creativity in visual art. Somyot’s paintings are Abstract Art that show personal aesthetic essence processed through the cautious consumption of materialism. Form and surface appeared in his works are created according to the consumption of information in particular time.

This exhibition, g23 Gallery and artist accumulated and selected the artworks that were created within 10 years since the year 2000. The exhibition will show the development and the change in creative process of the artist.

“Somyot Hananuntasuk Painting” is during February 12 – July 29 2012 at g23 Gallery, 2nd Floor Professor Dr. Saroch Buasri Building, Srinakharinwirot University.

Opening Reception is on Saturday 11, February 2012 17:00 hrs.

Information:

g23 Gallery

114 Sukhumvit 23 Wattana Bangkok 10110

Telephone:0 2649 5000 # 5005 Fax: 0 2258 2255

Email: infog23@gmail.com

Gallery Hours: 11.00 – 18.00 hrs. (Tuesday – Sunday)

Free Admission

Attending (2)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service