งานแสดงผลงานศิลปนิพนธ์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Event Details

งานแสดงผลงานศิลปนิพนธ์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Time: January 8, 2012 to January 15, 2012
Location: Siam Discovery
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jan 12, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

งานแสดงผลงาน ศิลปนิพนธ์ สาขาภาพถ่าย


ของคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาค วิชานิเทศศิลป์ สาขา การถ่ายภาพ


วันที่ 6-15 มกราคม 2555 ชั้น 6 ศูนย์การค้า Siam Discovery

เปิดงานวันที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 18.00 เป็นต้นไป

Comment Wall

Comment

RSVP for งานแสดงผลงานศิลปนิพนธ์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service