การแส​ดงละครหุ่น​สาย "เทวดาจ๊ะจ๋ากับป่าอัศจรรย์"

Event Details

การแส​ดงละครหุ่น​สาย "เทวดาจ๊ะจ๋ากับป่าอัศจรรย์"

Time: September 10, 2011 to September 27, 2011
Location: Semathai Puppet Theatre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.semathai.com
Phone: 089 222 9974
Event Type: performance
Latest Activity: Sep 10, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

คณะหุ่นสายเสมา ได้สร้างสรรค์ผลงานละครหุ่นสายไทยขึ้นมาหลายเรื่อง ทั้งจากการเขียนบทขึ้นมาใหม่และการนำวรรณกรรมไทยมาดัดแปลงให้มีความร่วมสมัย โดยแทรกแนวคิดเชิงพุทธปรัชญา คุณธรรม จริยธรรม การศึกษา และการน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ อันก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย อีกทั้งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมหุ่นสายไทยอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป 

สำหรับปิดเทอมนี้คณะหุ่นสายเสมาจะมาเติมความสุขให้ทุกคนด้วย ละครหุ่นสายซีรีส์ชุด"เทวดาจ๊ะจ๋า"ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของละคร รวมถึงเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคี ประกอบด้วย 
-  ชุด ความพอเพียง
-  ชุด ความสามัคคี
-  ชุด คุณธรรม จริยธรรม 
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ทางโรงละครหุ่นสายเสมาสามารถ
เปิดแสดงรอบพิเศษในวันธรรมดา ตั้งแต่วันอังคาร-วันศุกร์ โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์ เป็นอย่างช้า
ละครหุ่นซีรีส์ ชุด เทวดาจ๊ะจ๋า   
ความยาวตอนละ ประมาณ 10-15 นาที  


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โรงละครหุ่นสายเสมา
ที่อยู่เลขที่ 16/225 หมู่ 2 ซอยวิภาวดี 58 (สุขสรรพ์ 3) ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์/โทรสาร :02-956-4180กด 0 
มือถือ 089-222-9974      
ทุกวันตั้งแต่ 08.30-20.30 น.
อีเมล์ : semathai@live.com

Comment Wall

Comment

RSVP for การแส​ดงละครหุ่น​สาย "เทวดาจ๊ะจ๋ากับป่าอัศจรรย์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service