นิทรรศการจิตรกรรม "ธรรมดา-ธรรมดา"

Event Details

นิทรรศการจิตรกรรม "ธรรมดา-ธรรมดา"

Time: September 7, 2011 to September 30, 2011
Location: 9 Art Gallery
City/Town: Chiangrai,Thailand
Website or Map: http://9artgallery.com/Septem…
Phone: 0 5371 9110,083 152 6021
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 8, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ธรรมดา-ธรรมดา
นิทรรศการจิตรกรรมของนักวาดรูปกลุ่มใหญ่ที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ประเทือง ก่ำพัด, นิตย์ ใจงิ้วคำ, แทน วาเพชร, เริงศักดิ์ สัพไพร, จักกฤษ มูลอินต๊ะ, จรัล พานอ่อนตา, ชนินทร์ ช่างเครื่อง และ อรรถพล ไชยชนะ

ธรรมดา-ธรรมดา คือความปกติ ปกติที่พวกเขาเป็นนักวาดรูป เกิดมาเป็นนักวาดรูปสร้างสรรค์ศิลปกรรมจากความบันดาลใจในความเป็นพื้นถิ่นที่ได้เติบโตอยู่อาศัย ได้ร่ำเรียนประกอบอาชีพกิจกรรมธรรมดา-ธรรมดาในศิลปกรรมธรรมดาในเรื่องราวที่เป็นมาในอดีต ธรรมดาที่เป็นอยู่กับปัจจุบัน และกำลังจะเป็นไปในอนาคต ปัจจุบันศิลปกรรมแนวนี้กำลังเป็นที่สนใจจากผู้คนในวงกว้าง ทั้งจากผู้คนภายในประเทศและต่างประเทศศิลปกรรมที่เรียบง่ายในรูปลักษณ์ เรื่องราวชีวิตของผู้คนวัฒนธรรมที่ถูกสืบสานต่อเนื่องมาปกติ ปกติจนถูกลืมเลือนเหมือนไม่มีค่า คล้ายสิ่งใกล้ตัว กระทำเป็นไปเหมือนไม่ได้คิด ไม่ได้สร้างสรรค์แต่ในความเป็นจริงแท้ของโลกปัจจุบัน ที่ทุกขณะทุกพื้นที่บนโลกกำลังถูกทำลาย ถูกทำลายไปกับการไหลบ่าของวัฒนธรรมบริโภค,วัตถุนิยมดิ่งตรงจากบนลงล่างให้ทุกที่บนโลกเหมือนๆกันไปหมด ศิลปกรรมจากมาตุภูมิในทุกๆที่ ทุกกลุ่มบนพื้นที่ย่อยบนโลกกำลังปกป้องตัวเองให้รากวัฒนธรรมของตนใด้ดำรงคงอยู่สืบต่อไป สิ่งนี้จะยืนยันในกรรมสิทธิ์ของความมีชีวิตเป็นคนมีจิตวิญญาณ มีพื้นที่แห่งตน ของความเป็นคนเป็นลักษณะเฉพาะ เป็นอัตตลักษณ์เฉพาะของคน ของท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค เป็นเสน่ห์ที่เย้ายวนใจลึก ลึก
ซึ้งเกินกว่าจะตีความโดยฉาบฉวยบนสายตาของความรีบเร่งแข่งขัน

ศิลปกรรมธรรมดา- ธรรมดา ของศิลปินทั้ง 8กำลังเล่าขานตัวเองในเรื่องราวเดียวกันของคนล้านนา แสดงรูปลักษณ์จิตวิญญาณธรรมดา- ธรรมดาของล้านนา ให้ล้านนาได้ดำรงตนอยู่ต่อไปในแผ่นดินล้านนาโดยปกติ ธรรมดา-ธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการจิตรกรรม "ธรรมดา-ธรรมดา" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service